Sökning: "stamrenovering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stamrenovering.

 1. 1. Spillvattenenergi : En outnyttjad energikälla

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Haci Candemir; Philip Model; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stora framsteg har gjorts för att minska transmissionsförluster i byggnader vilket har lett tillatt varmvattnet nu utgör en större procentuell del av energibehovet än någonsin för svenskahushåll. Uppvärmningen av varmvatten kani dagsläget uppgå till nästan 60 % av den totalaenergianvändningen i bostäder och lokaler. LÄS MER

 2. 2. Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll- En analys av kostnadsfördelningen vid stamrenovering hoshyresbostadsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Olsén; [2013]
  Nyckelord :Real Estate; rent; rent control; renovation; restoration; residence; Stockholm; property owners; tenant; funding; conflict; negotiation; Hyreshus; Upprustning; Renovering; Stambyte; Hyresförhandling; Bruksvärdeshyra; Finansiering; Kostnadsfördelning;

  Sammanfattning : Idag tillämpas den s.k. bruksvärdeshyran som har sin grund i att lägenhetens standard avgörhyran. Företagets produktionskostnader ska ej tas i beaktande vid ett bruksvärdessystem. LÄS MER

 3. 3. Värmeåtervinning ur spillvatten : En utredning av möjligheterna med spillvattenvärmeväxlare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kristoffer Rask; [2012]
  Nyckelord :drain water heat recovery; shower water heat exchanger; spillvattenvärmeväxlare; duschvatten; återvinning; energi; värmeväxlare;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate the possibilities with drain water heat recovery (DWHR) in residential buildings. Information and relevant theory has been collected and summarized in this report. Calculations have been done for given scenarios to evaluate profits. DWHR heat exchangers use simple technology and have long life-time. LÄS MER

 4. 4. Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Magnus Andersson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnadersvåtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetenaär den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. LÄS MER