Sökning: "standalone material"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden standalone material.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Synergy Valuation in Industrial Software Acquisitions

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Christoffer Marin; ERIK TRETOW; [2018]
  Nyckelord :Synergy Valuation; Industrial Software M A; Industrial Software Synergies; Synergiv¨ardering; M A inom industriell mjukvara; Synergier inom industriell mjukvara;

  Sammanfattning : Engaging in M&A is a common corporate strategy and deals are often motivated by synergies, the concept that the value of the combined entities is greater than the sum of their standalone values. However, it is often difficult to capture synergistic value in reality and increasing the probability of a successful acquisition requires a thorough assessment of potential synergistic effects pre-acquisition. LÄS MER

 3. 3. Investigative study of Biopolymer contamination in conventional recycling systems

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gauthaman Kuzhanthaivelu; [2018]
  Nyckelord :Biopolymer contamination; HDPE blends; PHA blends; PP; PET blends;

  Sammanfattning : The recycling industry which is efficiently functioning now has technical expertise, contented consumers, and resource availability and capital contributors. The potential inflow of new material into this existing system should be able to fulfill all the needs of the stakeholders involved in it. LÄS MER

 4. 4. Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm : En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studierKTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :SERGIO SANCHEZ MORALES; [2017]
  Nyckelord :smart; subway; stations; Stockholm; Attraktiva; smarta; tunnelbanestationer; hållbar; utformning; upplevelsevärde; stationer; anläggningar;

  Sammanfattning : Intresset som ligger till grund för denna rapport är att få moderna och attraktiva tunnelbanestationer i den närmaste framtiden. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. LÄS MER

 5. 5. Attraktiva och smarta tunnelbanestationer i Stockholm : En studie av dagens förhållanden som utgångspunkt för framtida insatser

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sergio Sánchez Morales; [2017]
  Nyckelord :Attractive; smart; subway; stations; Stockholm; interventions; qualitative; study; Attraktiva; smarta; tunnelbanestationer; Stockholm; upplevelsevärde; anläggningar; lösningar; kvalitativ; intervjuer;

  Sammanfattning : Intresset som ligger till grund för denna rapport är att få moderna och attraktiva tunnelbanestationer i den närmaste framtiden. Formgivningen av framtida tunnelbanestationer i Stockholm kräver att man tar hänsyn till ett antal faktorer. LÄS MER