Sökning: "standalone"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet standalone.

 1. 1. Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway by-passes in the Tlokweng Planning Area, Botswana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Milan Sekulic; [2019]
  Nyckelord :GIS; Multi-criteria analysis; DEFINITE; Sensitivity Analysis; Python; AHP; Least-cost path; Dijkstra’s algorithm; ArcPy; Geography; model; road alignment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To find the optimal by-pass road alignment in the Tlokweng Planning Area in Botswana, a multi-criteria spatial-based model is developed using the GIS-MCE approach. In respect to the environmental impact assessment (EIA) approach, in this research a set of criteria is classified under 3 themes – economic, environmental and social. LÄS MER

 2. 2. Unmanned Aerial Vehicle Positioning Using a Phased Array Radio and GNSS Independent Sensors

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Carl Rapp; [2019]
  Nyckelord :Sensorfusion; Kalman filter; Phased Array Radio; UAV; Positioning;

  Sammanfattning : This thesis studies the possibility to replace the global navigation satellite system (GNSS) with a phased array radio system (PARS) for positioning and navigation of an unmanned aerial vehicle (UAV). With the increase of UAVs in both civilian and military applications, the need for a robust and accurate navigation solution has increased. LÄS MER

 3. 3. ”Du är inte med i vår lek!” En etnografisk studie om kamratkulturer och konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Johansson; Frida Velin; [2019]
  Nyckelord :förskolebarn; inkräktare; kamratkultur; konflikter; konflikthantering; kärngrupp; interaktionsutrymme; tillträdesstrategi; uteslutningsstrategi;

  Sammanfattning : The purpose of our work has been to deepen the understanding of conflicts and their implications at preschools. Our interest in conflict has grown during our education and work as substitute teachers. LÄS MER

 4. 4. Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vehicle-to-building; V2B; Ellastprofil; effektuttag; effektprofil; effekttoppar; egenförbrukning; egenanvändning; solel; solcellsanläggning; laddningsplatser; kontorsfastigheter; styrsystem; styralgoritm; elbilar; elfordon;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. LÄS MER

 5. 5. Calculation Method and Tool to Visualize Cable Harness Usage in Trucks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Raveed Sohail; Nimmagadda Bhavani Sai Anuroop; [2019]
  Nyckelord :Cable harness; Circle Packing; MATLAB; Non-Linear; Optimisation; Theoretical model;

  Sammanfattning : Cable harness is an integral part of a modern-day automobile. The design of many mechanical components is based on the cable harness and hence it is important to accurately calculate the space occupied by cable harness. LÄS MER