Sökning: "standard heating curve"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden standard heating curve.

 1. 1. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 2. 2. Validation of TEKNOsim 5: Verification Against Different Standards and Building Energy Simulation Tools

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Marwan Y A Abugabbara; [2017]
  Nyckelord :TEKNOsim; Validation; Building energy simulation tools; Thermal indoor environment; BESTEST; ASHRAE; CIBSE; European Standards; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The growth of building energy simulation tools has provided users with a variety of alternatives to model and simulate buildings. The algorithms used in each building energy simulation software are different and range from simple to highly complex. TEKNOsim is a simple design tool based on analytical and empirical algorithms. LÄS MER

 3. 3. Behaviour and structural design of concrete structures exposed to fire

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Annelies De Wit; [2011]
  Nyckelord :Concrete; Fire; Design; Eurocode; Modelling; Review;

  Sammanfattning : Concrete has an excellent intrinsic behaviour when exposed to fire, especiallywhen compared to other building materials. However, its fire resistance shouldnot be taken for granted and a proper structural fire design is certainly necessary. LÄS MER