Sökning: "standardavvikelse"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet standardavvikelse.

 1. 1. Kan självreglerat lärande vara ett verktyg för att nå toppen? : En kvantitativ studie kring samband mellan självreglering och nivå i simning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan svenska junior- och seniorsimmares nivå (mätt i FINA poäng), simmarnas bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och självregleringsförmåga. Självreglering består av de sex aspekterna planering, ansträngning, self-efficacy, monitorering, reflektion och utvärdering. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och problemlösning, En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och problemlösning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Räty; [2018-08-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; problemlösning; matematik; kognitivt tänkande; koncentration;

  Sammanfattning : Forskning visar att fysisk aktivitet förbättrar lärande och skolprestationer i bland annat matematik. Syftet med denna studie är att undersöka om det går att urskilja någon skillnad i resultat i ett problemlösningstest mellan grupper som har fått vila och fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Effect of the Riksbank Repo Rate on National Output and Price Level in Sweden : Focusing on Employment and Housing Prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christofer Borén; Felix Ewert; [2018]
  Nyckelord :Monetary Policy; Policy Rate; Inflation; Employment; Housing Prices; Vector Autoregression; Impulse Response Function; Penningpolitik; Styrränta; Inflation; Sysselsättning; Bostadspriser; Vektorautoregression; Impuls-Responsfunktion;

  Sammanfattning : There is no single commonly adapted model that explains the influence that various monetary policy instruments carry for the economy. During 2011-2017, the Swedish inflation rate has remained below the 2 percent target which has led the Riksbank to take measures aimed at stimulating the inflation. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfördelningen vid faktiska fel i fastighet: En kritisk studie av gällande rätt och frågan om behovet av en mer långtgående upplysningsplikt för säljaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arash Ghavamnejad; [2018]
  Nyckelord :Fel i fastighet; Faktiska fel i fastighet; Abstrakt standardavvikelse; Konkret fel; Standardavvikelse; Avvikelse; Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp; Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Arash Ghavamnejad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purchase of property is a special acquisition in the sense that the quality, shape and condition of the property in general vary considerably from case to case. This may be due to many different factors, for example, where the property is located, to which purpose the property has previously been used for, how old it is, who has built its structure or what future plans exist for the property's surroundings. LÄS MER

 5. 5. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER