Sökning: "standardavvikelse"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet standardavvikelse.

 1. 1. Lutningen och löparskons påverkan på muskelaktiviteten i nedre extremitet och bål vid utförslöpning : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Hansson; [2020]
  Nyckelord :EMG; lutning; löparskor; muskelaktivitet; utförslöpning;

  Sammanfattning : Terränglöpning sker på varierande underlag med stora höjdskillnader, utmanande miljöer och ställer höga krav på utövaren. Ökat excentriskt arbetet i nedre extremitet vid utförslöpning har kopplats till mer skador och värk. Få tidigare studier har gjorts på utförslöpning brantare än -12º lutning. LÄS MER

 2. 2. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 3. 3. Koffeins påverkan på resultatet av ett 3000m-test : Orienteringselevers koffeinkonsumtion

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Martinsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur prestation på 3000m, uppskattad ansträngningsnivå, medel- och maxpuls påverkades efter intag av 3mg koffein/kg. Studien undersökte även testpersonernas koffeinkonsumtion kopplat till träning och tävling. LÄS MER

 4. 4. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Klassicering av neuropati baserat p˚a svettmo¨nster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Broberg; Hussein Hamoodi; Henrik Håkansson; Jonathan Kerr; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att avgöra klassicerbarheten av patienter med perer neuropati baserat på svettmönster med hjälp av logistisk regression. Vår data innehöll tre grupper: kontroller, neuropatiska och obekräftat neuropatiska, individer som misstänks lida av neuropati men ¨annu inte fått det bekräftat. LÄS MER