Sökning: "standardiserade arbetsmoment"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden standardiserade arbetsmoment.

 1. 1. Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christine Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Processkartläggning; Standardiserat arbetssätt; Grundläggning;

  Sammanfattning : Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av skillnader mellan planerad och verklig produktionstid : – En fallstudie hos AQ Group i Pålsboda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Adrian Hamryni; Dahir Mohamed Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; 5S; cycle time; cycle time variance; production planning; production time variability; production time estimation; production planning; setup time;

  Sammanfattning : På senaste tiden har leveransprecision blivit allt viktigare eftersom kunder idag kännetecknas av att vara mer tidskänsliga och ständigt söker efter produkter som är specifikt anpassade till kunden. Tid har därmed betraktats som ett kriterium för konkurrens och är betydande för företag att kunna konkurrera på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av komponentupparbetningsflödet på Duroc Rail AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Lean; Flöde; Komponentupparbetning; Värdeflödesanalys; Simulering; Produktionsutveckling;

  Sammanfattning : The thesis comprised 800 hours and was conducted for Duroc Rail from January to June 2018. The company maintains railroad wheelsets through three types of measure; turning, revision and changing of wheels. LÄS MER

 4. 4. Lean management : Ett sätt att minimera matsvinn i livsmedelsbutiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Dominic Donatella; Jonatan Hansson; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean thinking; Standardization; ICA; Food waste; Lean; Lean thinking; Standardisering; ICA; Matsvinn;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett aktuellt ämne och mycket arbete utförs för att på olika sätt hantera följder av detta. Syftet med denna studie är att studera problemen angående matsvinn utifrån ett lean management perspektiv. Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryds” kött- och charkavdelning. LÄS MER

 5. 5. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
  Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER