Sökning: "standardisering marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden standardisering marknadsföring.

 1. 1. Spridning av innovationer på en konkurrensutsatt marknad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; mellanstruken panel; byggvaruhus; diffusion of innovation; competitive landscape; co-opetition; dominant logic;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har de senaste decennierna ökat anslag och ansträngningar för att utveckla nya och mer högförädlade produktsegment för att motverka trenden att substitut tar marknadsandelar från träprodukter. Innovation, marknadsföring och kundrelationer är traditionellt områden som skogsbranschen har åsidosatt då ansträngningar och kapital investerats på processutveckling. LÄS MER

 2. 2. Marknadskommunikation – hur kulturellt anpassad är den?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Pallesen; Sofie Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Global marknadsföring; Global Marknadskommunikation – Anpassad och Standardiserad; Kultur; Indien; Tyskland; Sverige; Kosmetika.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar multinationella företags anpassning av sin marknadskommunikation utifrån marknaders kulturella olikheter. Vi fokuserar på ett företags anpassning av marknadskommunikationen i form av direktförsäljning i världen i allmänhet och Sverige, Tyskland och Indien i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Svenska modeföretags internationella marknadsföring : - En studie om standardisering vs. anpassning på utländska marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Karin Hultin; Jenny Svedberg; [2012]
  Nyckelord :utlandsetablering; internationell marknadsföring; modemarknadsföring; standardisering och anpassning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag expanderar allt fler modeföretag utomlands, och det krävs mycket av företagen för att de ska lyckas konkurrera på en internationell nivå. Uppsatsens problem ligger i huruvida svenska modeföretag bör justera sin ursprungliga marknadsföringsstrategi eller inte när de går ut på nya internationella marknader. LÄS MER

 4. 4. Standardisering VS anpassning- En fallstudie om Electrolux

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Minea Holst; Frida Pettersson; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; marknadsföringsmixen; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Standardisering VS Anpassning och korrelationen till lönsamhet : En flerfallsstudie om hur anpassningsgraden av marknadsstrategier påverkar prestation

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Cecilia Melki; Paola Rashid; [2011]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; alignment; standardization; market share; FMGC; Marknadsföring; marknadsstrategier; anpassning; standardisering; marknadsandelar; FMGC.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka förhållandet mellan standardisering och anpassning. Detta genom att undersöka prestationen för olika marknadsstrategier beroende på anpassningsgrad samt omvärldsfaktorer. LÄS MER