Sökning: "standardiseringar"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade ordet standardiseringar.

 1. 11. Implementering av BIM i kalkyleringsskedet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Dan Wallin; Benny Andersson; [2015]
  Nyckelord :BIM; 5D-BIM; calculation work; implementation; BIM; 5D-BIM; kalkyleringsarbete; implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera i vilken utsträckning BIM används ikalkyleringsarbetet, och hur hindren kan övervinnas för att öka implementeringen avBIM i kalkyleringsarbetet.Metod: Vi har använt oss av en litteraturanalys och ett antal kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 12. Förskola i kombination med andra verksamheter : Vilka konsekvenser medför detta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Anton Aronsson; Jesper Andersson; Mikael Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Förskola; Kontor; Bostäder; Lägenheter; Kombination; Utemiljö; Planlösning;

  Sammanfattning : Växjö kommun har ont om ledig mark vilket har medfört att en undersökning harpåbörjats, där förskolor kombineras med andra verksamheter i en och sammabyggnad. Syftet har varit att undersöka möjligheten med dessa kombinationer för attse vilka konsekvenser som uppstår. LÄS MER

 3. 13. Fördelning av köpeskillingen vid rörelseförvärv i USA : En komparativ studie mellan USA och Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jennifer Johansson; Adriana Paragina; [2014]
  Nyckelord :Rörelseförvärv; immateriella tillgångar; goodwill; IFRS 3; Topic 805; ASC 805;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En av de konvergerade redovisningsstandarder som finns i IFRS och US GAAP är standarden om rörelseförvärv av bolag. Enligt regelverket får inte goodwillposten innehålla identifierbara materiella eller immateriella tillgångar och den ska endast utgöra en minoritet i förvärvsanalysen. LÄS MER

 4. 14. Den auktoriserade redovisningskonsultens standard : En studie om Rekos målsättning att standardisera och uppfylla förväntningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisette Ahlenius; David Borgvall; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras utförs standardiseringar som krävs för att utveckla landet och upprätthålla konkurrenskraft. Redovisningsbranschen är en av många branscher som kommit att standardiseras för att möta nya krav och behov. LÄS MER

 5. 15. Paradox mellan Lean och motivation? : En medarbetarfokuserad undersökning om den upplevda motivationen i en kontext med Lean

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linn Appelgren; Sofia Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Lean; motivation; employee; working conditions; context; Motivation; Lean; medarbetare; arbetsförhållanden; kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund I den nutida forskningen är det essentiellt att företag tar hänsyn till medarbetarnas motivation så att de gynnas av det arbetssätt som tillämpas. En arbetsmetod som blivit allt vanligare är konceptet Lean som ursprungligen kommer från den japanska bilindustrin. LÄS MER