Sökning: "standardiseringar"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade ordet standardiseringar.

 1. 16. Implementering av Lean på Migrationsverket

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arlinda Hajrizi Hellgren; Marco Djelevic Börje; [2013]
  Nyckelord :Migrationsverket; Lean; implementering; ekonomivärden; demokrativärden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om implementeringen av Lean på Migrationsverket och vad Lean-filsofin kommit att innebära för verksamheten enligt de anställdas perspektiv. Studien ska undersöka vilka verktyg det finns inom Lean för att förbättra en offentlig verksamhet och vilken medvetenhet som ligger hos personalen på Migrationsverket kring den nya organisationsformen. LÄS MER

 2. 17. Marknadsförutsättningars inverkan på internationella marknadsföringsstrategier - En fallstudie på den svenska modemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriella Bergvall; Louise Folin; [2013]
  Nyckelord :Internationella marknadsföringsstrategier; Anpassning; Standardisering; Marknadsfaktorer; Modemarknad; Marknadsföringsmix; Kärnelement; Perifera element; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom forskningsfältet för internationella marknadsföringsstrategier har det sedan länge funnits två läger av teoretiker. Det finns de som talar för standardisering av marknadsföringsstrategin och de som talar för anpassning. LÄS MER

 3. 18. Utvärdering av programmeringsverktygen i affärssystemet Pyramid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Thanh Dien Vo; [2013]
  Nyckelord :Affärssystem; utvärdering; C#; Pyramid; Visual Kosmos;

  Sammanfattning : Datakraft i Småland AB är ett IT-konsultföretag som specialiserar sig på hosting och IT-drift. Företaget erbjuder även ett komplett affärssystem där möjligheter för individuella anpassningar kan göras via programmering. LÄS MER

 4. 19. Kartläggning av byggprocessen hos Peab med hjälp av SCOR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Robin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Logistik; SCOR; Byggbranschen; Mätetal; Peab;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent.Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. LÄS MER

 5. 20. Etablering av möbelföretag i Sverige : En studie om anpassning och standardisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Åkesson; Malin Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :möbebranschen; gränsöverskridande etablering; anpassning; standardisering; etablering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012 Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist Handledare: Lena Olaison Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en ny marknad. LÄS MER