Sökning: "standardiseringar"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade ordet standardiseringar.

 1. 21. Etablering av möbelföretag i Sverige : En studie om anpassning och standardisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Åkesson; Malin Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :möbebranschen; gränsöverskridande etablering; anpassning; standardisering; etablering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Enterprising and Business Development, Ekonomihögskolan vid Linnèuniversitetet, företagsekonomi, 2EB00E, VT 2012 Författare: Martin Åkesson och Malin Lindqvist Handledare: Lena Olaison Titel: Etablering av möbelföretag i Sverige: En studie om anpassning och standardisering Bakgrund: Minskade barriärer mellan gränser medför att det blir allt lättare för företag att förflytta sin verksamhet till andra länder genom etablering. Efterfrågan från befintliga kunder och potentiella kunder gör att verksamheten ser möjligheter i att utmana konkurrenter på en ny marknad. LÄS MER

 2. 22. Demokratisk legitimitet i det globala livsmedelssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Anderberg; [2012]
  Nyckelord :supermarkets; livsmedel; private governance; demokratisk legitimitet; standardiseringar; hållbar utveckling; normativ utvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Scholars today recognize private governance in a number of areas, and one of them is the global food-system, which is the focal point of this essay. The rise of private governance has brought new challenges into the world of food concerning how it is steered but also regarding which actors that participate in the decision-making. LÄS MER

 3. 23. Ett funktionellt test - två standardiseringar. En metodstudie avseende enbensknäböjningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Ida Areskoug; Ida Reimer; [2011]
  Nyckelord :Knä; funktionellt test; knäböjningar; valgus; neuromuskulär kontroll; sjukgymnastik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. En fallstudie kring standardiseringar i managementkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Robin Bängs; Emelie Wong; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblemStandardiseringar av arbetsprocesser hävdas leda till effektivisering och kvalitetssäkring samt en effektivare personal. Standardiseringar har blivit mycket vanligt förekommande inom olika typer av organisationer. Även managementkonsultorganisationer anses idag arbeta standardiserat, efter olika modeller och verktyg. LÄS MER

 5. 25. Energieffektivisering av miljonprogrammet - Flerbostadshus av lamelltyp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Christofer Stenhoff; Patrik Liliebladh; [2011]
  Nyckelord :miljonprogrammet; energieffektivisering; lamellhus; energibesparing; linero; lkf; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet var en tidsperiod i svensk byggnadshistoria där en miljon bostäder skulle produceras under kort tid till förmånliga kostnader. För att åstadkomma denna bostadsvolym fick nya tillverkningsmetoder se dagens ljus. LÄS MER