Sökning: "standardsättning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet standardsättning.

 1. 1. Leasing nu och i framtiden : Attityder till de nyaredovisningsreglerna för leasing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Annie Andersson; Sharon Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Lease; lease accounting; exposure draft; comment letters; standard-setting; Leasing; leasingredovisning; exposure draft; comment letters; standardsättning;

  Sammanfattning : Redovisning av leasing har diskuterats under många år. Den nuvarande standarden, IAS 17, har kritiserat på grund av att många företag har möjlighet att klassificera sina leasingavtal som operationella för att slippa redovisa leasingen som en tillgång eller skuld i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. Revisorers attityder till standardförändringar, IAS 17 och dess effekter på earnings management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Therese Johansson; Jessica Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Earnings management; leasing; IAS 17; attityder; revisorer; standardförändring; informationsassymmetri; kapitalisering; redovisningsprincip;

  Sammanfattning : Revisorer fungerar som en agent mellan standardsättare och företagsledning, de ser till att finansiella rapporter är utformad enligt redovisningsreglerna. Som yrkesgrupp har revisorer både kunskap om hur standarder tillämpas och vilka svårigheter som kan uppstå vid redovisning. LÄS MER

 3. 3. Syns vi - finns vi !? : marknadsföringsstrategier för Svenska FSC

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Kristofer Ek; Anna Furness-Lindén; [2005]
  Nyckelord :FSC; marknadsföringsstrategier; kommunikation; mervärdesmärkning; miljömärkning;

  Sammanfattning : A couple of hundred years ago half of the earth's surface was covered by forest. Today, only half remains and every year an area the size of Nepal is disappearing. Deforestation, together with the burning of fossil fuels, is also one of the reasons for the increasing greenhouse effect. LÄS MER

 4. 4. Anoto - Standardsättningsstrategier utifrån ett litet företags perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Mörck; Alex Charalanis; [2002]
  Nyckelord :strategi; standardsättning; Anoto; digitalpenna; digitalpapper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Anoto är ett litet företag som, med hjälp av ett koncept bestående av en så kallad digitalpenna och tillhörande papper vill etablera en global de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation. Hur har Anoto gått tillväga i sitt försök att etablera en de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation? Syftet med uppsatsen är utföra en fallstudie av Anotos försök att etablera en de facto standard för pappersbaserad digital kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av rekommendationer för årsredovisningen : ur ett samhällsperspektiv -

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Marie Nilsson; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Årsredovisning; utveckling; genomslagskraft; standardsättning; Redovisningsrå-dets rekommendationer; öppenhet; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningen är inte längre enbart en teknisk angelägenhet utan intresset för att uppnå kunskap om de samhälleliga faktorerna som påverkar redovisningen har ökat. Samhällsutvecklingen har lett till ett ökat krav på öppenhet i redovisningen vilket i sin tur har lett till mer kontrollerad redovisning. LÄS MER