Sökning: "standardspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet standardspråk.

 1. 1. ”Oversatt fra siciliansk” : Dialektkulturen i Norge och i Sverige speglad i skönlitterära översättningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lucia Pirani; [2019]
  Nyckelord :översättning; översättare; dialekt; dialekter; dialektkultur; dialektsituation; dialektmarkör; dialektologi; nynorska; bokmål; norska; talspråk; repliker; jämtska; trøndersk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att spegla skillnaderna mellan norsk och svensk dialektkultur genom att undersöka översättningar av dialektala inslag i skönlitteratur. I Norge är dialekterna inte lika utjämnade som i Sverige. Dessutom har de hög status och används både i vardagslivet och i offentliga sammanhang. LÄS MER

 2. 2. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers attityder till dialekt : Uppfattningar i allmänhet och i undervisningssituationer i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Oscar Lidström; [2018]
  Nyckelord :Dialect; attitude; students; education; school.; Dialekt; attityd; elever; undervisning; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på högstadieelevers attityder till dialekt. Detta har gjorts genom att respondenter från två olika skolor i Värmland svarat på en webbenkät. Skolorna är belägna i Kil respektive Arvika. LÄS MER

 4. 4. Dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2017-08-31]
  Nyckelord :Osby kommun; dialektutjämning; traditionell dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne. Materialet består av dialektintervjuer inspelade i Osby kommun, dels inspelningar som är utförda inom projektet Svenska dialekter i förändring, dels arkivinspelningar från Institutet för Språk och folkminnen. LÄS MER

 5. 5. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER