Sökning: "stapelfiber"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet stapelfiber.

 1. 1. Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anesa Maslo; Elin Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ringspinning; hampa; cottoniserad hampa; bomull; stapelfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. LÄS MER

 2. 2. Mekanisk Textilåtervinning : En studie som undersöker återvunna stapelfibrers relation till ringspinning med avseende fiberlängd och fiberlängdsfördelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Jonsson; Jessika Vuorinen; [2016]
  Nyckelord :mekanisk återvinning; textil; stapelfiber; fiberlängd; fiberlängdsfördelning; garnspinning;

  Sammanfattning : Återvinning av textil är idag ett omtalat ämne med stor potential för utveckling, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt perspektiv. Intresset för miljö och energi vid framställning av textila fibrer har eskalerat under 2000-talet och kommer att bli ännu viktigare i framtiden då tillgången av textila fibrer förutses att nå sin yttersta gräns. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av förbrukade lakan till Prepreg : Undersökning i att genom nålning mekaniskt binda polymerfibrer i väv och nålnings påverkan på färdig komposit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Katarina Lindström; [2014]
  Nyckelord :Prepreg; komposit; fiberkomposit; bi-komponent; nonwoven; textilavfall; återvinning; nålning;

  Sammanfattning : Undersökning har gjorts av möjligheten att återvinna uttjänta lakan från textilserviceföretaget Textilia till tillverkning av prepreg. Då dessa lakan, till skillnad mot mycket annat textilavfall, utgör en kontinuerlig resurs av relativt konsekvent kvalitet, finns stora möjligheter att tillverka en produkt av detta. LÄS MER

 4. 4. Återvinning av förbrukade lakan till Prepreg : Undersökning i att genom nålning mekaniskt binda polymerfibrer i väv och nålnings påverkan på färdig komposit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Katarina Lindström; [2014]
  Nyckelord :Prepreg; komposit; fiberkomposit; bi-komponent; nonwoven; textilavfall; återvinning; nålning;

  Sammanfattning : Undersökning har gjorts av möjligheten att återvinna uttjänta lakan från textilserviceföretaget Textilia till tillverkning av prepreg. Då dessa lakan, till skillnad mot mycket annat textilavfall, utgör en kontinuerlig resurs av relativt konsekvent kvalitet, finns stora möjligheter att tillverka en produkt av detta. LÄS MER