Sökning: "staphylococcus"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet staphylococcus.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskaper om Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – En enkätstudie med sjuksköterskor som arbetar på vietnamesiskt sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Andersson; Sonia Lindeblad; [2019-08-01]
  Nyckelord :Methicillin resistant Staphylococcus aureus; nurses; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: One of the world’s growing public health problems is that bacteria develop resistance to antibiotics, resulting in increased spread of disease and mortality. Multiresistant bacteria occur in all countries, but is primarily a problem in Asia. LÄS MER

 2. 2. VÅRDPROGRAM FÖR MRSA I SVERIGE, TYSKLAND OCH SPANIEN : -En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Gabriella Johansson; Johanna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Antibiotic; Care Programs; Hygiene Practices; Infection; MRSA; Antibiotika; Hygienrutiner; MRSA; Smittspridning; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) är en multiresistent bakterie som är ett hälsoproblem över hela världen. Genom mutationer i bakterien skapas en resistens mot antibiotika. LÄS MER

 3. 3. Prevalensen av Meticillinresistent Staphylococcus aureus CC/ST398 i länder som Sverige importerar mest kött ifrån och risk för spridning till Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amalia Hannasson; [2019]
  Nyckelord :LA-MRSA; HA-MRSA; Klonalkomplex CC398; multilocussekvenstyp ST398;

  Sammanfattning : Background: MRSA or Methicillin-resistant Staphylococcus aureus consists of several strains in the bacterial species called Staphylococcus aureus. MRSA is resistant to methicillin but also to other types of antibiotics. Spread can occur both directly between humans and between humans and animals, but also indirectly through air. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av snabb resistensbestämning för Staphylococcus aureus och Streptococcus pneumoniae direkt från positiv blododlingsflaska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Aniansson; [2019]
  Nyckelord :MRSA; PNSP; blododling; antibiotikaresistens; RAST; snabb resistensbestämning; sepsis; diskdiffusion;

  Sammanfattning : Sepsis är ett livshotande tillstånd som orsakas av bakterier i blodbanan. Tidig och korrekt antibiotikabehandling är viktig, antibiotikaresistens är ett ökande problem och resistensbestämning är därför essentiell. Vid sepsisdiagnostik med blododling krävs ofta minst två dygn innan resistensbesked kan ges. LÄS MER

 5. 5. Bestämning och jämförelse av lägsta detektionsintervall för odling och qPCR vid analys av Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Ida Håkansson; Hans Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity; CFU; viable count; E-swab; MAMSA; Känslighet; CFU; viable count; E-swab; MAMSA;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. LÄS MER