Sökning: "stardust"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet stardust.

 1. 1. Performing Difference : A study about knowledge in motion

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Paul Resch; [2018]
  Nyckelord :New-materialism; design; pedagogy; open-ended; craft; performative ethnography;

  Sammanfattning : This study focuses on how an open-ended process of learning can affect education as well as our relationship with knowledge production. Nearing the classroom as a site of important moments this work tries to exemplify what a shift from an epistemic to an ontological pedagogy can mean. LÄS MER

 2. 2. Dammet, vår minsta gemensamma nämnare : En känsla av tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab/Metallformgivning

  Författare :Charlotta Lindvall; [2013]
  Nyckelord :adellab; metallcraft; jewelleryart; art jewellery; jewelery; art; jewellery; art jewelery; dust; belonging; stardust; ädellab; metallhantverk; smyckekonst; konsfack; 2013; konst; smycke; damm; tillhörighet; stjärnstoff;

  Sammanfattning : Dust, our smallest common denominator                                                                                                                                                                 Charlotta Lindvall ABSTRACT  I find it fascinating to know that we are all made of the same material as the stars and that everything is connected to each other and in a constant movement and transformation, a recycle of material. We are all made of stardust. LÄS MER

 3. 3. Fantastiska världar och vad man hittar i dem. En undersökning av världar inom modern fantasylitteratur.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Joanna Libertson; [2012]
  Nyckelord :primär värld; världar; fantasy; sekundär värld; multiversum; magi; monster; raser; ondska; Spiderwick; Codex Alera; Dresden Files; Jonathan Strange Mr Norrell; Skuggorna i spegeln; Coraline; Stardust; Stravaganza; The Wheel of Time; The Gentlemen Bastards Sequence; Temeraire; Udda verklighet; The Inheritance Cycle; Den mörka materian; The Kingkiller Chronicles; Harry Potter; The Lies of Locke Lamora; Eragon; His Dark Materials; Guldkompassen; Northern Lights; The Golden Compass; The Name of the Wind; Butcher; Gaiman; Robert Jordan; Paolini; Pullman; Rowling; Tolkien; färgkodning; nutidsfantasy; drakar; alver; dvärgar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån frågeställningen: Vad är kännetecknande för världar/miljöer som förekommer inom modern fantasylitteratur? Syftet är att försöka upptäcka vilka element och strukturer som återfinns och hur de ser ut i förhållande till fantasyns genrekonventioner. För att ta reda på detta undersöks 16 fantasyböcker/-serier utgivna mellan 1990 och 2011. LÄS MER

 4. 4. Parallel Worlds in British Fantasy Film

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Jelena Irina Deutscher; [2010]
  Nyckelord :Otherworld; Tolkien; Todorov; Subversion; Stardust; Secondary World; Narnia; Multiverse; Magic Time; Magic Space; Magical Worlds; Legitimation; Jackson; Harry Potter; Film; Fantasyland; Fantasy; The Fantastic; Faerie; Crosshatch; Britishness; Alternative World; Alternate Reality; Parallel Universe; Parallelwelt; Parallel World; Primary World; Polder; Portal; Wonderland; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The thesis deals with the representation of fantasy in modern film with special regards to parallel-world stories. In order to demarcate parallel worlds from other types of magical worlds in fantasy stories, the thesis contains an extensive chapter of definitions. LÄS MER

 5. 5. Within the Interpretation of Dreams : A Freudian Reading of Nick Hornby’s High Fidelity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Per Larsson; [2007]
  Nyckelord :Nick Hornby; High Fidelity; Sigmund Freud; Interpretation of dreams; Musik; Drömmar; Charles Dickens; Great Expectations;

  Sammanfattning : “To be, or not to be” surely constitutes a strange walk on the tight rope between delusion and reality, and apparently, Robert Fleming is a man with immense problems. Who is Ziggy Stardust, and who is Stephen Dedalus? Is it relevant to claim that there is more of David Bowie’s true personality inside Ziggy than of, for instance Charles Dickens’ great expectations within Pip? By examining Nick Hornby’s novel High Fidelity and it’s main character from a Freudian perspective using Freud’s theories and ideas of the oedipal concept, this is basically a plain attempt in search for a better psychological knowledge and understanding of the musical world of illusion, which finally ends up in a serious effort to interpret the true and inner meanings of Rob’s dreams and personality. LÄS MER