Sökning: "stark företagskultur Ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden stark företagskultur Ikea.

 1. 1. Organisationskultur och ledarskap - En kvalitativ studie om IKEA Älmhult

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Petersson; Mathias Svensson; [2011]
  Nyckelord :företagskultur; internkommunikation; kommunikation; organisationskultur; kulturproducent; IKEA; ledarskap; ledning och organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur har under senare decennierna blivit ett välkänt och välstuderat fenomen. IKEA är ett företag som har expanderat i snabb takt och företaget bör räknas som synnerligen framgångsrikt. LÄS MER

 2. 2. Likheter som grund för olikheter – En grundad teori studie om stark företagskultur och dess betydelse för mångfalden i ett företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ayche Mumun; Fredrik Barner; Maria Jönsson; [2009]
  Nyckelord :stark företagskultur; mångfald; värderingar; lönsamhet; personal; organisation; värdeskapande; olikheter; symboler; identitet; grundad teori; grounded theory; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Begreppen företagskultur och mångfald sätts inom litteraturen i motsatsförhållande till varandra där det menas att en stark företagskultur tenderar till likriktning inom personalen medan mångfald kännetecknar olikheter hos människor genom exempelvis kön, ålder och etnicitet. Vi ansåg det därmed vara spännande att genom grundad teori som metod undersöka hur begreppen företagskultur och mångfald förhåller sig till varandra. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturens inverkan på den enskilde individen : en fallstudie av IKEA Kalmar och IKEA Dubai

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Jon Eriksson; Tim Mankonen; [2008]
  Nyckelord :Företagskultur; Individ; IKEA; Kalmar; Dubai; Globalisering; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Globalisering är något som de senaste åren blivit ett allt mer igenkänt begrepp bland oss människor, detta är något som berör både oss individer samt företagsvärlden. Den främsta anledningen till att detta är något som ligger i tiden beror på att numer finns möjligheterna, tekniken har tagit oss framåt vilket skapat ett behov bland oss människor av att se världen. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in i familjen : värdeskapande genom interaktion

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sofie Johansson; Nina Neste; Ulrica Österåker; [2007]
  Nyckelord :värderingar; värdebaserad management; kommunikation; interaktion; ; sociala konstruktioner; organisation; IKEA; IKEA Family;

  Sammanfattning : IKEA är ett företag som säljer möbler och heminredningsartiklar. Företaget är ursprungligen från Sverige, men är idag etablerat runt om i större delen av världen. Konceptet bakom IKEA är att sälja kvalitetsprodukter till ett lågt pris för majoriteten av människorna. LÄS MER

 5. 5. Kulturens Betydelse För Lojaliteten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lina Hallblom; Sarah Laulajainen; [2006]
  Nyckelord :Lojalitet; Stark företagskultur; Ikea;

  Sammanfattning : Många företag fokuserar allt mer på att bygga en stark öretagskultur vilket kan vara en följd av att debatten under senare år har kretsat mycket kring företeelsen. Att bygga en stark företagskultur kan ses som ett sätt att locka till sig rätt medarbetare. LÄS MER