Sökning: "stark integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden stark integritet.

 1. 1. Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Samtycke; Samtyckeskultur; Metoo; Sexuellt våld; Könsrelaterat våld; Kroppslig integritet; Sexuellt självbestämmande; Attityder; Skolan; Gräsrotsbyråkrat.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. LÄS MER

 2. 2. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 3. 3. Samhällsutmaningarnas lösning stavas Smart stad; hur påverkas den personliga integriteten? : En kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer för personlig integritet i den smarta staden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Nord; Gabriel Wåhlberg; [2019]
  Nyckelord :Smart city; Privacy; Data processing; Democracy; GDPR; Privacy challenges; Qualitative research; Smart stad; Integritet; Datainsamling; Demokrati; GDPR; Integritetsutmaningar; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Svenska städer utmanas av ökad urbanisering, en skiftande demografi och krav på en minskad miljöpåverkan. Ett led i att bemöta dessa utmaningar är utvecklingen av den smarta staden. Den smarta staden saknar ännu en vedertagen definition men innebär en digitalisering och effektivisering av stadens funktioner. LÄS MER

 4. 4. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER

 5. 5. Min kropp, din kropp - En studie om förskollärares syn på små barns integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Francesca Nobile; Zainab Al Hadad; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; integritet; kränkningar; sexuella övergrepp;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppet integritet samt hur de menar att integritet blir synligt i arbetet med barn mellan 1-3 år. I inledning och bakgrund presenteras begreppet integritet kopplad till barnens rättigheter i förhållande till styrdokument och till en stark självkänsla. LÄS MER