Sökning: "starka musikupplevelser"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden starka musikupplevelser.

 1. 1. Musiken genom ungdomslivet : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om deras musikaliska livserfarenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cathina Bengtzon; [2019]
  Nyckelord :Musikalisk identitet; starka musikupplevelser; musikalisk habitus; musikaliska preferenser; känslor; läroplan; kursplan;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats grundas i en nyfikenhet av och intresse för hur och varför människors upplevelser och uppfattningar av musik, stil, smak och preferenser, förändras och påverkas genom livet. Vilka musikaliska upplevelser etsar sig fast i våra minnen och vilken betydelse har dessa minnen för vår identitetskonstruktion, för vår uppfattning av livsvärlden eller för vår känsla av tillhörighet i sociala eller interpersonella gemenskaper? Det är denna typ av frågor som utformat studiens syfte, med avgränsning av urval mot ungdomar och unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Hockeyklacken : hur kan den hjälpa min kör?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Moa Appleby; [2013]
  Nyckelord :hejaklack; hejaramsa; körsång; klackledare; stämning; musikupplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att hitta bärande beståndsdelar och betydelsefulla faktorer i en hejaklacks uttryck som hypotetiskt skulle kunna vara konstruktiva och användbara i arbetet med en kör. Studien är baserad på intervjuer med medlemmar ur Linköpings Hockeyklubb, LHC:s, supporterklubb White Lions samt en deltagande observation vid en hockeymatch mellan LHC och HV71 den 30 oktober 2012. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i musiklyssnande : Fokus i musiklyssnande bland professionella och icke professionella

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Sandra Löfgren; [2012]
  Nyckelord :music; music listening; focus within listening to music; professionals; non-professionals; musik; musiklyssning; fokus i musiklyssning; professionella; icke-professionella;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur icke-professionella och professionella inom musik hör när de lyssnar på musik. Finns det någon skillnad i var fokus ligger i musiklyssnande och går det att urskilja några tendenser? För att undersöka detta har ett urval av personer fått lyssna till olika musikexempel och sedan beskrivit den ljudbild de har uppfattat i musiken. LÄS MER