Sökning: "starta eget"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden starta eget.

 1. 1. Formulation development of a recombinant VAR2-antiCD3 protein for cancer immunotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Maja Warlin; Frida Hallberg; [2021]
  Nyckelord :immunotherapy; cancer; pharmaceuticals; proteins; analytical techniques; molecular biotechnology; formulation; life science; engineering; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of immunotherapy for treating cancer has received a lot of attention in the recent years. The therapy is based on activating or deactivating the patient’s own immune system to help fight the disease. One way of doing this, is using bispecific molecules that can target both cancer cells and T-cells simultaneously. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att driva eget företag samtidigt som att vara mamma : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Gillberg; [2020]
  Nyckelord :Women; Business owner; Mother; Psychology; Challenges; Experiences; Kvinnor; Företagare; Mamma; Psykologi; Utmaningar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att förstå kvinnors egna upplevelser av att driva eget företag samtidigt som att vara mamma och ge en ökad förståelse kring hur det är att kombinera rollerna. För att besvara forskningsfrågan ”hur upplever kvinnor att det är att driva företag samtidigt som att vara mamma?” genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörens val - : Valet mellan att starta eget företag eller bli egenanställd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Ludvigsson; Johanna Halonen; [2020]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneur process; Business owner; Umbrella contractor; Entreprenörskap; Entreprenörskapsprocessen; Egenanställning; Företagare;

  Sammanfattning : I denna induktiva studie undersöker vi vad som styr valet mellan att bli egenanställd eller starta ett eget företag. Personer kan välja att verka som egenanställd baserat på sin hobby eller passion utan att starta ett eget företag. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om hållbar utveckling i ämnet Företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Liljefors; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; didaktik; entreprenörskap; företagsekonomi; hållbar utveckling; pragmatism; sociokulturella perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett av de viktigaste områden i ämnet företagsekonomi och finns med i den allra första meningen i kursplanen för ämnet företagsekonomi. Mitt intresse för detta område väcktes då jag skulle planera undervisningen för min sista VFU period. LÄS MER

 5. 5. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER