Sökning: "starta företag bidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden starta företag bidrag.

 1. 1. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Blomqvist; Gustaf Stråkander; [2019]
  Nyckelord :lantbruksföretag; jordbruk; lantbruksbranschen; inträdesbarriärer; barries to entry; avgörande faktorer;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen är kapitalintensiv i förhållande till andra branscher, i Sverige är efterfrågan stor på åkermark och den förväntas bli än större. I kombination med en ökad efterfrågan på mark och arrende i med och ett begränsat utbud har priserna ökat, vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER

 3. 3. Bankernas passiva ställningstagande till nystartade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annie Johnsson; Jonathan Rönnqvist Henriksson; [2017]
  Nyckelord :nystartade företag; bankfinansiering; risk; finansiella system; riskkapitalbolag;

  Sammanfattning : The Purpose of this thesis is to investigate what characteristics that underlie the banks low risk taking with start-up companies. Obtaining financing is an essential part of starting a business. Presently, there are various financial offering such as grants and loans. LÄS MER

 4. 4. En studie av enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag : Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Camilla Köhler; Petra Alperud Wennemyr; [2013]
  Nyckelord :Sole proprietorships; partnerships; limited companies; taxation; financing; financial risks; Enskild firma; handelsbolag; aktiebolag; beskattning; finansiering; risker;

  Sammanfattning : Titel: En studie av enskild firma, handelsbolag och aktiebolag - Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Camilla Köhler och Petra Alperud Wennemyr Handledare: Markku Penttinen Datum: 2013-februari   Syfte: Syftet är att utreda skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag och dess fördelar och nackdelar. Genom den empiriska forskningen presenteras för- och nackdelar med respektive företagsform, sett ur företagarens perspektiv utifrån beskattning, finansiering, risker, bransch och storlek. LÄS MER

 5. 5. Blogga vårt varumärke! : Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrånbloggarnas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Johansson; Caroline Lundgren; [2012]
  Nyckelord :PR; bloggers; relations; two-way symmetric communication; digital identity; brand; PR; bloggare; relationer; tvåvägs-symmetsisk kommunikation; digital identitet; varumärke;

  Sammanfattning : Web 2.0 har möjliggjort och öppnat upp för en ny typ av mellanmänsklig kommunikation. Numera kan vem som helst starta sin egen offentliga och lättillgängliga webbplattform där digitala dialoger frodas och med det skapas attraktiva marknadsplatser för företag. LÄS MER