Sökning: "starta it företag"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden starta it företag.

 1. 1. Storefront Prototypen : En sammanslagning av Litium GraphQL API och Next.js Commerce

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Joel Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Next.js Commerce; Litium GraphQL API; Undersöka; Prototyp; TypeScript;

  Sammanfattning : The project's primary goal is to develop a prototype for Columbus Global with the e-commerce platform Lithium GraphQL API and Next.js Commerce. It must contain a start and product page and a shopping cart. The prototype aims to investigate whether the untested combination of the mentioned tools is possible. LÄS MER

 2. 2. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av prestanda mellan centraliserad och decentraliserad datainsamling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Hidén; Magnus Qvarnström; [2021]
  Nyckelord :Kandidat examensarbete; Webscraping; datainsamling; centralierad Web scraping; decentraliserad Web scraping; Andoid; mobila enheter;

  Sammanfattning : In the modern world, data and information is used on a larger scale than ever before. Much of this information is stored on the internet in many different shapes, like articles, files and webpages, among others. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 5. 5. Studententreprenörers företagande : Humankapitalets betydelse för uppstartsprocessen av företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Björklund; Anton Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Student entrepreneurship; startup process; human capital; education; experience; Studententreprenörer; uppstartsprocessen; humankapital; utbildning; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare studier har visat att så lite som 10% av de som påbörjar uppstartsprocessen av företag också lyckas slutföra den. Det innebär att det är väldigt få entreprenörer som lyckas omvandla sin idé till verklighet och därmed starta företaget. LÄS MER