Sökning: "startup företag"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden startup företag.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. Inkubatorsprocessen ur svenska textil- och modeentreprenörers perspektiv : En fallstudie på Borås INK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Pettersson; Emma Westerberg; Rebecka Höglund; [2021]
  Nyckelord :Entreprenurship; Fashion business; Incubator; Incubator process; The Resource Based View; Resources; Competitiveness; Entreprenörskap; Modeföretag; Inkubator; Inkubatorsprocess; The Resource Based View; Resurser; Konkurrenskraftighet;

  Sammanfattning : Genom tidigare studier kan det konstateras att det råder problematik kring entreprenörskap i modebranschen vilket avsaknaden av rätt resurser, främst brist på affärskunskap, ligger tillgrund för. För att få hjälp med detta söker sig många startup-bolag till inkubatorer vars uppgift är att ge stöd i grundandet och utvecklandet av ett företag genom att bidra med just resurser. LÄS MER

 3. 3. Adapt or die trying : En flerfallsstudie om hur hållbarhet påverkar beslutsfattande i styrelser.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :John Erlandsson; Anton Wennborg; [2021]
  Nyckelord :Circular business models; product as a service PaaS ; venture capital; risk assessment; startup.; Cirkulära affärsmodeller; produkt som tjänst; riskkapital; riskbedömning; startup.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Affärsmodeller som integrerar hållbarhet i verksamheten blir allt vanligare i dagens samhälle. Ett sätt att göra detta på är genom att förena produktförsäljning med tjänstefiering, vilket resulterar i konceptet produkt som tjänst (PST). LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring i en digital tid : En studie av social commerce och marknadsmixen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahlström; Michiel Noback; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Social media; Social Commerce; Marknadsmixen; Startup; Kotler 4P;

  Sammanfattning : Att använda sociala medier som marknadsföringskanal, även kallat social commerce är ett växande fenomen då många företag idag använder sig av detta. Den nya marknaden har även möjliggjort att nystartade företag (startups) nu kan använda sociala medier som plattform för att växa och nå ut till sina kunder snabbare. LÄS MER

 5. 5. BlueMoor

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SOFIE GÅRDESTAM; WILMA SCHENING; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige finns det nu ca 300 000 båtar varav 200 000 är drivs av utombordsmotorer och ca 30 000 av dessa båtar och motorer blir stulna varje år. Detta leder till kostnader på 100-tals miljoner bara i Sverige. Därför har Bluemoor, ett startup företag, utvecklat ett nytt tekniskt system för att minska på dessa enorma stölder. LÄS MER