Sökning: "statcom"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet statcom.

 1. 1. A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Pontus Roos; [2020]
  Nyckelord :Voltage source converter; Synthetic inertia; Fast frequency response; Power system; STATCOM; Energy storage; Power electronics; Syntetisk svängmassa; Frekvensreglering; Elkraftsystem; energilager; kraftelektronik;

  Sammanfattning : Variable renewable energy sources are today increasingly integrated in the power system as a step towards the renewable society. The large-scale introduction of converter-based energy sources brings challenges in terms of reduced damping to the power system due to the reduced number of synchronous generators. LÄS MER

 2. 2. Predictive Maintenance of DC Capacitors in STATCOMs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasmus Söderström; [2020]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; STATCOM;

  Sammanfattning : To further improve the reliability of STATCOM solutions a predictive maintenance system can give the user valuable readings of capacitor health an online and non-invasive, and especially readings of individual capacitors. This allows the user to replace individual deteriorating capacitor links in an MMC configuration before triggering any safety system. LÄS MER

 3. 3. Automated regression testing in Power Grids applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Kristian Flodström; Andersson Simon; [2019]
  Nyckelord :Regression testing; power grid; statcom; svc;

  Sammanfattning : During development of any kind, the testing process is a big part in terms of time and money. Automating the testing procedure to run regression tests more frequent and in an effective manner makes the development phase a simpler and more development focused activity. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 5. 5. Analyser av två VSC-HVDC-stationer genom långtidsmätningar med elkvalitetsmätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :VSC-HVDC; metrology; power quality; STATCOM; voltage stability; voltage collapse; harmonics; flicker; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverted Rogowski coil; ELSPEC; VSC-HVDC; mätteknik; elkvalitet; STATCOM; spänningsstabilitet; spänningskollaps; övertoner; flimmer; transmission; IVT; CVT; RCVT; PQSensor; Master of Wave; inverterad Rogowskispole; ELSPEC;

  Sammanfattning : Gotland har länge präglats av mycket speciella lösningar och legat i framkant vad gäller ny teknik. Under ca 20 år har Gotland haft en VSC-HVDC-station som har stabiliserat spänningen i det gotländska nätet. HVDC Light har löst en del av de tekniska begränsningarna som hindrat utvecklingen av vindkraftverk. LÄS MER