Sökning: "state capacity"

Visar resultat 11 - 15 av 427 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 11. ”Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister” : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER

 2. 12. Greenland: The Master Shaper of the Arctic? : A study about making change happen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Valentin Erik Martinez Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Greenland; Arctic governance; phronesis; ontological security theory; change; narratives; governmental practices; power;

  Sammanfattning : The Arctic region is changing. This is an oft-cited statement researcher, policy-makers and the general public say about the Arctic. But who can change the Arctic order? This academic paper is interested in determine Greenland’s role and ‘actorness’ in this changeable region. LÄS MER

 3. 13. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER

 4. 14. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Roberto Morales; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER

 5. 15. Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Hedlöf Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Permeable asphalt; porous asphalt; permeable pavement; infiltration; maintenance; vacuum cleaning; high pressure washing; storm water; Permeabel asfalt; genomsläpplig asfalt; infiltration; skötsel; vakuumsug; högtryckstvätt; dagvatten;

  Sammanfattning : För att permeabel asfalt skall vara ett bra sätt att ta hand om dagvatten i en stad med allt fler hårdgjorda ytor är det viktigt att den långsiktigt kan infiltrera dagvatten. Då det inte går att undvika att permeabel asfalt utsätts för små partiklar finns det en risk för att den skall sätta igen och förlora sin förmåga att infiltrera dagvatten. LÄS MER