Sökning: "state capacity"

Visar resultat 21 - 25 av 427 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 21. Dimensionering av träförband : En jämförelse mellan olika typer av förbindare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Träförband; förbindare av stål; spik; träskruv; skruv; konstruktion;

  Sammanfattning : I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. LÄS MER

 2. 22. Investigating the performance of hempcrete as an option for retrofitting masonry buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Henry Lanham; [2019]
  Nyckelord :Hempcrete; lime-hemp Miljöbyggnad; moisture safety; future climate; energy use; mould risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One fifth of the energy consumed by buildings in Sweden is by those built before 1945, many of them constructed from solid masonry walls. Improving their heating energy consumption is a challenge we must face in light of human’s impact on climate change as well as increasing energy costs. LÄS MER

 3. 23. Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Marie Louise Nilsson; Anton Scholander; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; fullmakt; god man; förvaltare; ställföreträdare; future power of attorneys; power of attorneys; trustee; deputy;

  Sammanfattning : Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typ och omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag om framtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och de traditionella fullmakterna. LÄS MER

 4. 24. Mitigation of inter-domain Policy Violations at Internet eXchange Points

  Master-uppsats, KTH/Network Systems Laboratory (NS Lab)

  Författare :Muhammad Raheem; [2019]
  Nyckelord :IXP; Computer Networks; Distributed Systems; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Security; Firewall; Monitoring; IXP; Datornätverk; Distribuerade System; SDN; OpenFlow; BGP; Open vSwitch; Säkerhet; Brandvägg; Övervakning;

  Sammanfattning : Economic incentives and the need to efficiently deliver Internet have led to the growth of Internet eXchange Points (IXPs), i.e., the interconnection networks through which a multitude of possibly competing network entities connect to each other with the goal of exchanging traffic. LÄS MER

 5. 25. The HQ-driven Knowledge Transfer Process in an Industrial MNC: A Case Study of the Swedish MNC Epiroc

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linn Bissmarck; Olof Lindhe; [2018-07-03]
  Nyckelord :knowledge transfer; headquarter; subsidiary; semi-autonomous; absorptive capacity; disseminative capacity;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER