Sökning: "state capacity"

Visar resultat 21 - 25 av 474 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 21. Transformation of the Developmental State: A Comparative Case Study on South Korea and Taiwan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Changle Wang; [2020]
  Nyckelord :The Developmental State; Transformation; South Korea; Taiwan; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis has attempted to show the process of transformation from the developmental state in South Korea and Taiwan since the 1990s on the perspective of the four main elements of the developmental state in strong capacity of state, coherent bureaucracy, government-business coalition and industrial policy. Based on these four dimensions, the thesis investigated the evolved process from the developmental state model by tracing the exogenous and endogenous pressures, process of transformation and economic performance. LÄS MER

 2. 22. Multilevel governance for local climate action: Examining multilevel climate governance in the Indian cities of Rajkot, Thane and Nagpur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Ramya Mandyam Anandam Pillai; [2020]
  Nyckelord :Multilevel governance; climate change; urban; low emission strategies; intermediaries; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Numerous studies have discussed the importance of multilevel governance for enhancing climate action at the urban level. However, there remains limited knowledge on the proliferation of multilevel climate governance in the Global South. LÄS MER

 3. 23. Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Simonsson; Viktor Åberg; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Capacity; Downtime; Production; Production rate; Impact factor; Critical downtime; Bottleneck; Output; Buffer; Underhåll; Kapacitet; Driftstörningar; Produktion; Produktionsflöden; Påverkansfaktor; Kritisk driftstoppstid; Flaskhals; Output; Buffert;

  Sammanfattning : I det här arbetet eftersökte Scania IM en metod för att beräkna maskiners påverkan på output för en produktionslina vid driftstörningar. Metoden skulle kunna appliceras på en produktionslina med ett serie-parallellt flöde och arbetet utgick från en utvald lina där man bearbetar cylinderhuvuden. LÄS MER

 4. 24. Styr- och reglerstrategier i termisktenergilager med fasändring

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Gabriel Akdemir; Sebastian Tellgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : See filen .... LÄS MER

 5. 25. Allt annat lika - ett faktoriellt vinjettexperiment av försörjningsformens betydelse för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marie Thegerström; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrat; Discretion; Categorisation; Vignette-experiment; Unemployment; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Kategorisering; Vinjettexperiment; Arbetslöshet;

  Sammanfattning : Background: In Sweden the national labour market policies are administered by the Public Employment Service which is in charge of assessing job-seekers’ need for support in the process of reaching employment. Equality is a fundamental principle for the administration. LÄS MER