Sökning: "state capacity"

Visar resultat 6 - 10 av 427 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 6. Med mänskliga rättigheter i beaktande : den konceptuella förståelsen av human rights due diligence i svenska statliga skrivelser om företags ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2019]
  Nyckelord :Business; Human Rights Due Diligence; Responsibility; Human rights; UN Guiding Principles; David Miller; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera det mångtydiga begreppet due diligence och dess innebörd för ansvarsfördelning mellan stat och privata aktörer. Med utgångspunkt i Millers ansvarsteori analyseras uttryck för de dominerande tolkningarna i svenska statliga skrivelser. LÄS MER

 2. 7. "Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister" : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; [2019]
  Nyckelord :Islamiska Staten; Terrorism; IS-återvändare; Transitional Justice; Kapacitet; Sverige; Nationell domstol; Internationell domstol; Internationellt samarbete; Socialt ansvarstagande; Juridiskt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER

 3. 8. Conjunctive Operation of Hydro and Solar PV Power with Pumped Storage at Kafue Gorge Power Station (Zambia)

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Elvis Nyirenda; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic; Hydro; Power; Storage; Pumped Hydro Storage; Zambia;

  Sammanfattning : This report covers the work carried out to redesign the two existing conventional hydro power stations in Zambia on the Kafue river into the pumped storage facility with solar photovoltaic power so that security of supply and water conservation is achieved to reduce the power deficits during the dry and drought periods. The two stations are Kafue gorge upper power station (KGUPS) and Kafue gorge lower power station (KGLPS) with an installed capacity of 990 MW and 750 MW respectively. LÄS MER

 4. 9. Latent Space Growing of Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Erik Sandström; [2019]
  Nyckelord :Generative models; GAN; Generative Adversarial Networks; Artificial Intelligence; CelebA; Latent Space; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents a system, which builds on the Generative Adversarial Network (GAN) framework, with the focus of learning interpretable representations of data. The system is able to learn representations of data that are ordered in regards to the saliency of the attributes, in a completely unsupervised manner. LÄS MER

 5. 10. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER