Sökning: "statens överklagandenämnd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden statens överklagandenämnd.

 1. 1. Personlig lämplighet - En jämförelse av begreppet i avgöranden hos Statens överklagandenämnd och i diskrimineringsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Fyr; [2016]
  Nyckelord :Personlig lämplighet; anställningsbeslut; överklagande; statlig anställning; diskriminering. Personal suitability; employment decisions; appeal; state job; discrimination.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln när det kommer till anställningsbeslut i Sverige är att arbetsgivaren är fri att välja den som hen finner mest lämpad. Den här principen inskränks dock dels av diskrimineringslagen som stället krav på att anställningsbeslutet inte är diskriminerande, dels av kraven i regeringsformen på att anställningsbeslut i staten endast ska grunda sig på sakliga grunder. LÄS MER

 2. 2. DE 18 000 EGENSKAPERNA : OM HÄNSYN TILL PERSONLIGA EGENSKAPER VID OFFENTLIG ANSTÄLLNING

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Kim Reenaas; [2013]
  Nyckelord :offentlig anställning; 4 § LOA; sakliga grunder; förtjänst och skicklighet; personliga egenskaper; statens överklagandenämnd;

  Sammanfattning : Enligt 4 § lag (1994:260) om offentlig anställning ska vid anställning avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet och skickligheten ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl för annat. Inom ramen för skick­lig­hets­­-begreppet har myndigheterna möjlighet att ta hänsyn till personliga egenskaper som presta­tionsförmåga, yrkes­skicklig­het, ledaregenskaper, samarbetsförmåga m. LÄS MER