Sökning: "statens ekonomiska styrning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden statens ekonomiska styrning.

 1. 1. Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2021-04-27]
  Nyckelord :riktade statsbidrag; statens ekonomiska styrning; projektifiering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie att generera kunskap och öka förståelsen för vilka effekter statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag har på kommunerna. De riktade statsbidragen representerar den ekonomiska styrningen och genom att studera hanteringen av riktade statsbidrag från statlig till kommunal nivå avser denna uppsats undersöka huruvida arbetet med de riktade statsbidragen leder till en projektifiering av den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 2. 2. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Forssén; [2019]
  Nyckelord :skoglig policyanalys; allmännningsskog; governance; nyckelbiotopsinventering; hållbart skogsbruk; casestudie;

  Sammanfattning : Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. LÄS MER

 3. 3. Strandskydd i fysisk planering : en studie om statlig fysisk planering, individens frihet och planerarens roll som tjänsteman

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emmie Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Strandskydd;

  Sammanfattning : The basis of this thesis has been the concept of “strandskydd” as one of the tools with which the Swedish state and municipalities can plan and rescript construction in areas not included in the regular municipality planning process. The to be or not to be of” strandskydd” has been debated since the introduction of the general law in the 1950’s. LÄS MER