Sökning: "statens institutionsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden statens institutionsstyrelse.

 1. 1. Utmaningar i arbetet på SiS – En kvalitativ studie om vilka utmaningar tidigare personal stod inför i sitt arbete på SiS särskilda ungdomshem och hur de hanterade utmaningarna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nasim Nima Shaverdian Varposhti; Gentrit Rexhepi; [2023]
  Nyckelord :Social work; compulsory care; challenges; juvenile institutions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to distinguish and understand the challenges of working within Swedens' National Board of Institutional Cares juvenile institutions and how the treatment assistants handle these challenges. Treatment assistants who work at SiS (Statens institutionsstyrelse) juvenile institutions are their shifts locked in with juveniles who have a wide range of norm-breaking behaviour and face challenges such as violence and threats. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju fängelse för barn" : Institutionsvård ur socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Susanna Käki; Fannie Löf; Marika Edvardsson; [2023]
  Nyckelord :institutioner; dilemman; tvångsvård; komplexitet; socialsekreterare; statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Hur samhället hanterar de barn med störst problematik och beteendeproblem har länge debatterats i Sverige. Socialtjänsten har begränsade vårdalternativ för dessa barn och de placeras ofta på institution. LÄS MER

 3. 3. SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Dahlhöjd; [2022-02-27]
  Nyckelord :diskursanalys; särskild skolform; samhällsvård; SiS;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att undersöka detta behöver följande frågor arbetas vidare med: 1. LÄS MER

 4. 4. SIS nya ledarskapspolicy : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Åsa Zetterdahl; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :SIS ledarskapspolicy; kommunikation och rutiner;

  Sammanfattning : Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Vård efter LVM? : Yrkesverksammas resonemang kring eftervård och SIP för klienter med avslutat LVM

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Vestermark; Ylva Höglund; [2022]
  Nyckelord :LVM; Eftervård; SIP; Samverkan;

  Sammanfattning : Att klienten ska avsluta sin tvångsvård enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och återintegreras i samhället är ett stort steg där klientens eftervård och samordnad individuell plan (SIP) har en avgörande inverkan för att klienten ska lyckas bli fri från sitt missbruk. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för klienter med avslutat LVM och förväntas samverka med relevanta samhällsaktörer. LÄS MER