Sökning: "static"

Visar resultat 1 - 5 av 1977 uppsatser innehållade ordet static.

 1. 1. Early Detection and Differentiation of Circulatory Shock in the Intensive Care Unit using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Therese Lindberg; [2022]
  Nyckelord :machine learning; prediction; circulatory shock; intensive care unit; ICU;

  Sammanfattning : In the intensive care unit, patients with crucial, life-threatening conditions are admitted and need constant monitoring. Here, the need for a quick and efficient decision support tool is the greatest. LÄS MER

 2. 2. Simulation and modelling of crowd control within the context of riots

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Erik Hedlund; Tobias Vinsa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project aims to shed light on the abilities of simulation to optimize crowd control management strategies. Simulations were chosen because the difficulties of analyzing crowd control management strategies during an ongoing riot. LÄS MER

 3. 3. Design of an Embedded Torque Sensor : Based on Volumetric Strain induced Differential Air Pressure

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Wen Qi; [2022]
  Nyckelord :Torque; Electronics; Gas sealing; Pressure measurement;

  Sammanfattning : This paper proposes a torque sensor based on the differential air pres- sure measurement method using a new embedded structure. The pro- posed sensor design is an improvement over the previous sensor design. The mechanical sensitivity, resolution, and stress distribution of the new sensor are analyzed by finite element modeling. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 5. 5. Electric Road Systems: A case study on the bridge of Öresund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Jakob Svensson; [2022]
  Nyckelord :Electric road systems; Transportation; Electric Vehicle; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Combustion of fossil fuels is single-handedly the largest contributor of global warming. The transportation sector is responsible for about a third of the greenhouse gas emissions yearly in Sweden. In turn, road traffic makes up the largest share within the transportation. LÄS MER