Sökning: "static"

Visar resultat 1 - 5 av 1657 uppsatser innehållade ordet static.

 1. 1. Att värma upp med statisk stretch eller inte? : En systematisk litteraturstudie på hur statisk stretch vid uppvärmning påverkar utfallet i höjd vid vertikalhopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :My Isaksson; Joe Brereton; [2021]
  Nyckelord :Static stretch; explosivity; warm up; countermovement jump; vertical jump;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: En allmän uppfattning är att stretching kan påskynda musklernas förmåga till återhämtning, underlätta inlärning av rätt teknik samt minska risken för överbelastningsskador i vissa idrotter (1). Det har presenterats motstridiga resultat om hur statisk stretch påverkar senor samt på de muskulära komponenterna i muscle-tendon unit (MTU). LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Trade-offs of Diversity-Based Test Prioritization: An Experiment

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ranim Khojah; Chi Hong Chao; [2020-12-03]
  Nyckelord :Diversity-based testing; Test Case Prioritization; Natural Language Processing NLP ; Level of Testing LoT ;

  Sammanfattning : Different test prioritization techniquesdetect faults at earlier stages of test execution. To this end,Diversity-based techniques (DBT) have been cost-effective byprioritizing the most dissimilar test cases to maintain effectivenessand coverage with lower resources at different stages of thesoftware development life cycle, called levels of testing (LoT). LÄS MER

 3. 3. Gradual Typing for a More Pure JavaScript

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JAKOB ERLANDSSON; ERIK NYGREN; OSKAR VIGREN; ANTON WESTBERG; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dynamically typed languages have surged in popularity in recent years, owing totheir flexibility and ease of use. However, for projects of a certain size dynamictyping can cause problems of maintainability as refactoring becomes increasinglydifficult. LÄS MER

 4. 4. A cross-country analysis of o shore wealth determinants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Machiorlatti; [2020-07-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Risk analysis of software execution in an autonomous driving system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joanna Ekehult; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have the potential to offer efficient ways of moving and improvethe safety of driving. For this to occur, it must be ensured that the autonomousvehicles have a safe and reliable behaviour in nearly all situations andunder nearly all circumstances. LÄS MER