Sökning: "static"

Visar resultat 1 - 5 av 1365 uppsatser innehållade ordet static.

 1. 1. Ecology From Within: Ecocriticism and Allegory in Ursula K. Le Guin’s The Word for World is Forest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Joel Fransson; [2019-01-08]
  Nyckelord :ecology; nature; allegory; dualism;

  Sammanfattning : This essay reads Ursula K. Le Guin’s novel The Word for World is Forest to explorewhether there is a connection between Cartesian dualism, allegorical reading, and environmentalistthought. To answer this the essay employs the philosophy and theoretical writings of Timothy Morton,namely The Ecological Thought and Ecology Without Nature. LÄS MER

 2. 2. Motorisk förmåga för unga med funktionsnedsättning : En studie av balans och upplevd balansförmåga

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Eriksson; Elin Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Balansförmåga; upplevd balansförmåga; balans; funktionsnedsättning; Movment ABC; Motorisk kontroll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka statisk och dynamisk balansförmåga för individer med varierad grad av funktionsnedsättning genom uppmätt balansförmåga, upplevd balansförmåga samt eventuella korrelationer mellan balansförmåga och upplevd balansförmåga. Frågeställningar som studien avser att besvara: • Vilket värde får deltagarnas statiska och dynamiska balansförmåga utifrån två av testen i Movement ABC? •Hur skattar deltagarna sin individuella upplevda statiska och dynamiska balansförmåga? • Hur förhåller sig eventuella korrelationer mellan deltagarnas utförda förmåga och skattningen av utförandet? Metod Metoden baseras på två balanstester från testbatteriet Movement ABC. LÄS MER

 3. 3. Lättlästa Lagerlöf -En komparativ analys av Gösta Berlings saga i två versioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Easy-to-read version; original version; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; close reading;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and changes of the plot. LÄS MER

 4. 4. Bestämning av statiska friktionskoefficienter mellan trä och stål

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Robin Petersson; Kristian Gajos; [2019]
  Nyckelord :Statisk friktion; friktionskoefficient; LVL; fiberriktning;

  Sammanfattning : Med teknikens framfart finns ett ökat behov av numeriska simuleringar avträförband. För att erhålla ett mer tillförlitligt resultat finns ett behov av noggrannarefriktionskoefficienter vid olika förhållanden som påverkar lastöverföring. LÄS MER

 5. 5. Adaptive facade, the active connection between indoor and outdoor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Chenhong Wang; Angel Asis Perez Morata; [2019]
  Nyckelord :Adaptive facade; thermal and visual comfort; indoor and outdoor environment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study explores the connection between the indoor and outdoor environment and how through the use of shading devices they affect each other. The chosen location for the study is a well-known street in the urban context of Copenhagen. LÄS MER