Sökning: "statiner"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet statiner.

 1. 1. Evolokumabs effekt och kostnadseffektivitet hos patienter utan familjär kolesterolemi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tor Molin; [2019]
  Nyckelord :Evolocumab; PCSK9; Atherosclerosis; Evolokumab; PCSK9; Ateroskleros;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause for many serious cardiovascular diseases which causes over 50 % of all deaths in Sweden. Atherosclerotic plaque builds up in the vessel walls over decades that will eventually lead to a complete block of an artery or cause thrombosis when the plaque ruptures, this leads to myocardial infarction and stroke. LÄS MER

 2. 2. Är olika statiner ekvipotenta : en analys av kontemporär evidens inklusive farmakologi och läkemedelskemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Mattias Davidsson;

  Sammanfattning : Background: Statins are among the most used drugs in Sweden. There are currently four statins available on the Swedish market; atorvastatin, simvastatin, pravastatin and rosuvastatin. Statins act by inhibiting 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A reductase, also known as HMG-CoA-reductase. LÄS MER

 3. 3. Har kost och statiner var för sig eller i kombination någon effekt på LDL och HDL?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mari Andersson; [2019]
  Nyckelord :LDL; HDL; statins; LDL; HDL; statiner; kost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolesterol är en viktig byggsten i våra celler. Kolesterol stabiliserar cellmembranen och används bland annat till syntesen av östrogen, testosteron, kortisol och vitamin D samt för att bilda gallsyror. Kolesterol syntetiseras i levern men tas även upp via kosten. LÄS MER

 4. 4. Har Q10 någon effekt på smärtan vid statininducerad myopati/myalgi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Jansson; [2018]
  Nyckelord :coenzym Q10; statin myopati;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Koenzym Q10 (Q10) syntetiseras i kroppen och återfinns med de högsta koncentrationerna i hjärta, lever och immunförsvarets celler. Det har en viktig roll när det agerar transportör av elektroner i andningskedjan. LÄS MER

 5. 5. Påverkar statiner effekter av fysisk aktivitet/skelettmusklernas funktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige år 2016 drabbades 25 700 personer av akut hjärtinfarkt och 25% av dem dog inom en månad. Ungefär 19% av Sveriges befolkning dvs 1,9 miljoner människor lever med en hjärtkärlsjukdom. År 2017 dog 31 616 svenskar av hjärtkärlsjukdom och det motsvarar 35,2% av alla avlidna svenskar det året. LÄS MER