Sökning: "statiner"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet statiner.

 1. 1. Familjär hyperkolesterolemi (FH) – analys av prevalens i Stockholm och hälsoekonomiska konsekvenser av tidigdiagnostik och behandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Elias Stefan; [2021]
  Nyckelord :familjär hyperkolesterolemi; famijär; hyperkolesterolemi; FH; LDL; statiner; PCSK; PCSK9-hämmare; ezetimib; hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Background: Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder estimated to affect 0,4 % of the world's population (1 in 250). Patients with FH have abnormally high LDL-cholesterol. LÄS MER

 2. 2. Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp : Statiner och ALS En litteraturstudie om incidens och sjukdomsförlopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Daniel Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lipidförändrande effekten av niacin

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Benai Amin; [2020]
  Nyckelord :Niacin; LDL; HDL; triglycerider; lipider;

  Sammanfattning : Niacin som upptäcktes för 70 år sedan är en substans som än i dag studeras mycket kring. Men fortfarande är man inte överens om niacin verkligen har en signifikant effekt på kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Kan statiner förebygga eller vara effektiv behandling av bröst-och prostatacancer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ghadir Mohammed Jamil; [2020]
  Nyckelord :läkemedel; statiner;

  Sammanfattning : Statiner är läkemedel som används för att sänka kolesterolnivån och därmed minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar i framtiden. Statinerna verkar genom att hämma första steget i kolesterolsyntesen i levern, då det bildas mevalonsyra. LÄS MER

 5. 5. Evolokumabs effekt och kostnadseffektivitet hos patienter utan familjär kolesterolemi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tor Molin; [2019]
  Nyckelord :Evolocumab; PCSK9; Atherosclerosis; Evolokumab; PCSK9; Ateroskleros;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause for many serious cardiovascular diseases which causes over 50 % of all deaths in Sweden. Atherosclerotic plaque builds up in the vessel walls over decades that will eventually lead to a complete block of an artery or cause thrombosis when the plaque ruptures, this leads to myocardial infarction and stroke. LÄS MER