Sökning: "station garden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden station garden.

 1. 1. De bortglömda trädgårdarna. Järnvägsplanteringar längs Karlsborgsbanan under 100 år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fiona Trainor; [2019-04-15]
  Nyckelord :Green cultural heritage; railway park; station garden; garden inventory; järnvägsparker;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. SJ:s planteringsväsende – en historisk studie av dess växtmaterial och stilideal 1930-1950

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Rasmus Widegren; [2018-05-07]
  Nyckelord :station garden; railway park; green cultural heritage; Enoch Cederpalm; Gösta Reuterswärd;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 3. 3. A Theatre (or 3) in Trieste

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jerry Kopare; [2015]
  Nyckelord :Trieste; Piazza della Libertà; Theatre; The Signature Theatre; Jerry Kopare; Sala Tripcovich;

  Sammanfattning : An investigation of Piazza della Libertà in Trieste calls for a resurrection of its western garden along the harbour wall, and replacement of Sala Tripcovich, the former bus station which is used for theatre, with a new public building. The following project proposes a building with three small but different theatres for high-quality performances and lectures, a shared workshop, café, and a roof garden with views over the harbour wall. LÄS MER

 4. 4. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hilldetun; [2015]
  Nyckelord :sorg; sorgebearbetning; trygghet; innergård; mening; koncept; metafor; trädgårdsdesign;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker besvara frågan om hur man kan förmedla känslor, tankar och stämningar till människor med trädgården som medium. Uppsatsen söker även svar på om man specifikt kan designa gröna miljöer som riktar sig till människor som går igenom ett sorgearbete. LÄS MER

 5. 5. The Countryside dream : amenity Migration and the new transit-oriented communities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Romé; [2014]
  Nyckelord :amenity migration; landsbygd; kontraurbanisering; ideal; stationssamhälle; rural; semi-rural;

  Sammanfattning : This is a final thesis in landscape planning, at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The study examines the current phenomenon of amenity migration and the international discourse applicability of the a "Countryside dream" in a small neighborhood in Käglinge, part of the transit-oriented community Oxie just outside of Malmö in the southern part of Sweden. LÄS MER