Sökning: "statisk stretching"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden statisk stretching.

 1. 1. Överföringseffekten av rörlighetsträning mellan unilateral och kontralateral sida : En randomiserad interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Filip Nilsson; Axel Byström; [2021]
  Nyckelord :Cross-education; Cross-transfer; Mobility; Mobility training; Non-local; Range of motion; Stretching;

  Sammanfattning : Inledning: Stretching ökar rörelseförmågan över leden och har visats vara skadeförebyggande och en viktig del i rehabilitering. Rörligheten tros öka genom förlängning av kontraktil vävnad, ökad stretch-tolerans och anpassningar kopplade till aktivering av motoriska områden i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Att värma upp med statisk stretch eller inte? : En systematisk litteraturstudie på hur statisk stretch vid uppvärmning påverkar utfallet i höjd vid vertikalhopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :My Isaksson; Joe Brereton; [2021]
  Nyckelord :Static stretch; explosivity; warm up; countermovement jump; vertical jump;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: En allmän uppfattning är att stretching kan påskynda musklernas förmåga till återhämtning, underlätta inlärning av rätt teknik samt minska risken för överbelastningsskador i vissa idrotter (1). Det har presenterats motstridiga resultat om hur statisk stretch påverkar senor samt på de muskulära komponenterna i muscle-tendon unit (MTU). LÄS MER

 3. 3. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 4. 4. Effekten av statisk och dynamisk stretching på unga truppgymnasters hopprestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lindh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A comparison of maximal knee flexor and extensor strength for assessing bilateral imbalance in Swedish elite hockey players.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Thomas Avenbrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe aim of this study was to determine knee extensor (Q) and flexor (H) muscle strength characteristics in a group of professional Swedish hockey players, including maximal isokinetic torque and any asymmetries seen in these.  MethodThis study was designed to measure strength and power performance during unilateral movement involving the lower extremities in open chain. LÄS MER