Sökning: "statiskt analys"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden statiskt analys.

 1. 1. Contributions to the usability of Sorald for repairing static analysis violations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henry Luong Phu; [2021]
  Nyckelord :Software quality; static analysis; rule violation; automated repair; Kvalitetssäkring; statiskt analys; regelbrott; automatisk reparation;

  Sammanfattning : Automated static analysis tools are important in modern software quality assurance. These tools scan the input source or binary code for a set of rules to detect functional or maintainability problems and then warn developers about the found rule violations. LÄS MER

 2. 2. Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Henrik Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Begåvning; Medfödd talang; Musikalisk talang; Talang; Kulturskolan; Educational science; Music education; Giftedness; Innate talent; Musical talent; Talent; Natural ability; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the effect of latent dimensions on disentanglement in Variational Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Dahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Disentanglement is a subcategory to Representaton learning where we, apart from believing that useful properties can be extracted from the data in a more compact form, also envision that the data itself is constituted from a lower-dimensional subset of explanatory factors. Explanatory factors are an ambiguous concept and what they portray varies with the dataset. LÄS MER

 4. 4. Soundscape From an Audio- Visual Perspective : A study on how visual feedback affects our perception of a soundscape

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefine Hölling; [2021]
  Nyckelord :Audio-visual perception; Soundscape; Visualization; Sonic environment; Audio-reactive; Digital audio visualization.;

  Sammanfattning : The soundscape is a multi-sensory experience of an area. Previous research in the field has shown a positive correlation between designing with both audio and visual feedback for an increased perceived environmental pleasantness. LÄS MER

 5. 5. Hur kan hög personalomsättning i mäklaryrket motverkas? : En studie kring samspelet mellan medarbetare, jobb och organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Johansson; Selma Lundgren; [2021]
  Nyckelord :person-environment fit; person-job fit; person-organisation fit; kompletterande matchning; likhets-matchning; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan hög personalomsättning i mäklaryrket motverkas? - En studie kring samspelet mellan medarbetare, jobb och organisation.   Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet företagsekonomi. LÄS MER