Sökning: "statiskt mindset"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden statiskt mindset.

 1. 1. Lärares mindset och deras praktik : Lärares attityder gentemot elevers förmåga att utvecklas och relationen till deras undervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lina Rahm; [2018]
  Nyckelord :Mindset; dynamic mindset; static mindset; teachers practice; teachers attitude; students ability; Mindset; dynamiskt mindset; statiskt mindset; lärares praktik; elevers förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns en relation mellan lärares syn på sina elevers utvecklingspotential och deras undervisning, dvs attitydens påverkan på handling hos de lärare som ingår i studien. Utveckligspotential defenierar jag med utgångspunkt i Dwecks teori (2015) som elevernas utvecklings av intelligens och förmåga. LÄS MER

 2. 2. Elevers matematiska mindset : - En undersökning om elevers syn på matematiskt lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :mindset; mathematics; sociomathematic norms; pupils; mindset; matematik; sociomatematiska normer; elever; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Vilket matematisk mindset skolelever har och hur de ser på matematiskt lärande har en betydande roll för vad de lär sig och presterar i matematiken. En elevs matematiska mindset behöver dock inte var helt statiskt eller helt dynamiskt utan kan inneha en viss variation. LÄS MER

 3. 3. Mattegeni eller kämpe? - En studie om hur olika beröm kan påverka elevers mindset och självkänsla inom matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Eriksson; Gabriela Tenggren; [2018]
  Nyckelord :ansträngning; behaviorism; beröm; dyamiskt mindset; intelligens; Maslows behovstrappa; matematikundervisning; självkänsla; statiskt mindset;

  Sammanfattning : Matematikämnet behövs göras tillgänglig för fler då det inom detta ämne finns en stark rotad uppfattning om att det endast är till för en viss typ av människor som besitter en speciell medfödd matematisk förmåga. Denna inställning är i behov av förändring och vi reflekterar i denna studie över om det kan finnas ett samband mellan beröm och elevers inställning till och självkänsla inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevens syn på formativ bedömning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Vikström Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :dynamiskt mindset; grit; lärmål; progression; nyckelstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevers uppfattning av formativ bedömning i matematik. Den riktar sig främst till lärare som önskar förbättra sin undervisning. Huvudresultatet visar på att lärare kan ha en avgörande effekt på elevers lärande med utgångspunkt i om de når eleverna med formativ bedömning eller inte. LÄS MER

 5. 5. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER