Sökning: "statistical analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 2024 uppsatser innehållade orden statistical analysis.

 1. 1. A Chronology for a Massacre : Bayesian C-14 Analysis of the Archaeological Record from Sandby Borg, Öland

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Radicarbon dating; C-14; Bayesian analysis; OxCal; Sandby borg; Iron age; Öland;

  Sammanfattning : This thesis addresses radiocarbon (C-14) dating of bioarcheological finds from Sandby borg, an iron-age ring fort on the east coast of the Baltic Sea island of Öland, Sweden. Archaeological evidence suggests that Sandby borg was used during the European migration period and that its main period of usage was terminated by an isolated incidence of inter-personal violence where the inhabitants were killed or abducted. LÄS MER

 2. 2. Basala handhygienrutiner - på en medicinsk akutvårdsavdelning : - En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Edman; Josefin Faust; [2020]
  Nyckelord :Basic hygiene routines; hand hygiene; clinical registry data; long-term follow-up; Basala hygienrutiner; handhygien; långtidsuppföljning; kliniska registerdata;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förutsättningarna för god och säker vård är att basala hygienrutinerna följs inom vården. Genom tillämpning av god handhygien motverkas smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vårdskador kan medföra att vårdtiden ökar och orsaka lidande för patienten och är därför ett hot mot säker vård. LÄS MER

 3. 3. The democratic separation of two political orders : A statistical study on the effects of substantive and procedural components on democracy

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emil Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Political order; Democratic political order; Democracy; Process; Rule of law; Political participation; Variable; Effect; Distinction;

  Sammanfattning : There are some conflicting arguments for the categorization of different variables considered to be important democratic components. On the one side there are those who are advocates for a distinction of a political order and a democratic political order where components such as rule of law resides in the political order. LÄS MER

 4. 4. A Tool to Turn the Trends? : A  study of popular Euroscepticism in relation to structural aid from the EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Möttönen; [2020]
  Nyckelord :Euroscepticism; Structural Aid; Public Opinion; the European Union; Multilevel Analysis; East-West Divide;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact structural aid from the EU has on popular Euroscepticism – a set of critical public opinions that has been on the rise during the last decades. The study is done by operationalising both instrumental and political Euroscepticism. LÄS MER

 5. 5. Distribution and mobilization of heavy metals at an acid mine drainage-affected region, South China

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Chen Luo; [2020]
  Nyckelord :acid mine drainage; arsenic; cadmium; geochemical modeling; heavy metals; lead; principal component analysis;

  Sammanfattning : Dabaoshan Mine Site (DMS) is the biggest polymetallic mine in South China. The Hengshi River receives acid mine drain (AMD) waste leaching from the tailings pond and run-off from the treatment plant which flows into the Wengjiang River, Beijiang River, before discharging into the Pearl River. LÄS MER