Sökning: "statistical process control"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden statistical process control.

 1. 1. Mot Industri 4.0 genom statistisk dataanalys : En studie om positionen av stansade hål vid Scania Ferruforms saidobalkstillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Hjälte; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart factory; Big data; Cyber-physical system; Internet of Things; Statistical process control; Data analysis; Quality management; Punching; Industri 4.0; Smarta fabriker; Big data; Cyberfysiska system; Sakernas internet; Statistisk processtyrning; Dataanalys; Kvalitetsutveckling; Stansning; Scania Ferruform;

  Sammanfattning : Den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industri 4.0, drivs av ett antal teknologier som medför digitalisering och automatisering av industriella processer. Konceptet innebär en applicering av dataanalys med avancerade analytiska verktyg på stora mängder data, vilka påstås ge stora möjligheter för kvalitetsförbättringar. LÄS MER

 2. 2. Beslutet bakom cykelresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Tova Stenvi; [2021]
  Nyckelord :Bicycle planning; Bicycling; Transport mode choice; Sustainable transport; Theory of Planned Behavior; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : An increased proportion of trips made by bike is important part of a more sustainable transportation system. It provides benefits both at an individual and societal level – especially when replacing trips that would otherwise have been made by car. LÄS MER

 3. 3. Värdeflödesanalys hos beställare i planeringsfasen

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oliver Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Lean; Trafikverket; Slöseri;

  Sammanfattning : The usage of value stream mapping has to a high degree been limited to entrepreneurs in the construction phase, but it might still be possible for the client to use the tool in the planning phase. If so, this opens up for a new efficiency tool to be used by clients, which could enable economical advantages. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a sampling and analysis process to study the effects of skin care products on the microbial skin flora.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Emma Gifvars; [2021]
  Nyckelord :Method development; Method optimization; Microbial skin flora; Biotechnology; PCR analysis; Quantification of bacteria; Degree project in applied microbiology; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Vår hud är hem för en stor grupp av mikroorganismer, hudens mikroflora, som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Ändå finns det många aspekter av detta ämne som ännu är outforskade. LÄS MER

 5. 5. Classification of Flying Qualities with Machine Learning Methods

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Ola Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Flying Qualities; Machine Learning; Flight Mechanics; Flygkvaliteter; Maskininlärning; Flygmekanik;

  Sammanfattning : The primary objective of this thesis is to evaluate the prospect of machine learning methods being used to classify flying qualities based on simulator data (with the focus being on pitch maneuvers). If critical flying qualities could be identified earlier in the verification process, they can be further invested in and focused on with less cost for design changes of the flight control system. LÄS MER