Sökning: "statistik signifikant"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden statistik signifikant.

 1. 1. Från Laffer - till verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Dan Oraham; Christoffer Reijer; [2023-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka effekterna av förändringar i marginalskatter på skatteintäkterna och dra slutsatser om avskaffandet av värnskatten i Sverige. För att undersöka syftet genomfördes två regressionsanalyser. LÄS MER

 2. 2. Vad har hänt med vår vackra sport? En studie om sport som maktpolitiskt medel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Svendberg; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under flera år har vi tittat på hur länder tvättar sin smutsiga byk offentligt genom att anordna sportevenemang. Qatar, Ryssland och Kina är bara några exempel på skurkstater som arrangerat större sportevenemang de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 4. 4. Classifying Previous Covid-19 Infection : Advanced Logistic Regression Approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Daniel Westerholm; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; logistic regression; clustering;

  Sammanfattning : The study aimed to developed a logistic model based on antibody proteins, vaccinations and demographic factors that predicts previous infection in Covid-19. The data set comprised of 2750 individuals from eldercare homes in Sweden, with four test dates executed between October of 2021 and August of 2022. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan ortostatisk hypotension och kognitiv svikt hos yngre äldre : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linn Svensson; Yasemin Andén; [2023]
  Nyckelord :distriktssköterska; egenvård; evidensbaserad vård; hälsofrämjande; kognitiv svikt; mini-mental state examination; ortostatisk hypotension; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre över 60 år ökar och förväntas öka ytterligare framöver. Kognitiv svikt är en av de vanligaste åkommorna samt ett hälsoproblem över hela världen. En viktig riskfaktor för kognitiv svikt är åldrande. Ett annat tillstånd hos äldre som lätt förbises är ortostatisk hypotension (OH). LÄS MER