Sökning: "statistik su"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden statistik su.

 1. 1. Deep Learning and the Heston Model:Calibration & Hedging

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Victor Tisell; [2020-07-03]
  Nyckelord :deep learning; deep hedging; deep calibration; option pricing; stochastic volatilty; Heston model; S P 500 index options; incomplete markets; transaction costs;

  Sammanfattning : The computational speedup of computers has been one of the de ning characteristicsof the 21st century. This has enabled very complex numerical methods for solving existingproblems. As a result, one area that has seen an extraordinary rise in popularity over the lastdecade is what is called deep learning. LÄS MER

 2. 2. Finns den kollektiva förmågan? : En kvantitativ studie om kollektiv förmåga och dess inverkan på våldsbrott

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tindra Kristiansen; [2020]
  Nyckelord :Kollektiv förmåga; kriminalitet; våldsbrott; socioekonomisk status; utsatta områden; etnisk heterogenitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera om teorin kollektiv förmåga går att applicera i en svensk kontext. Mer specifikt genom att undersöka om områden som skiljer sig gällande socioekonomisk status, andelen utflyttningar och nivån av etnisk heterogenitet också skiljer sig gällande nivån av kollektiv förmåga. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVSKATTAD UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING - En enkätstudie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Liljemark; Elin Börjesson; [2019-06-14]
  Nyckelord :participation; self-help devices; patient centered care; survey;

  Sammanfattning : Bakgrund Att vara delaktig vid hjälpmedelsförskrivning har i flera studier lyfts fram som en avgörande faktor för hur väl hjälpmedlet kommer till användning efter förskrivning. Brist på delaktighet anses vara den främsta orsaken till att nästa en tredjedel av alla hjälpmedel som idag förskrivs inte används, eller används bristfälligt. LÄS MER

 4. 4. Den ojämna fördelningens konsekvenser : En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Nordström; Irene Uddén; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; obetalt arbete; omsorg av barn; arbetsliv; stress; dubbelarbete;

  Sammanfattning : Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. LÄS MER

 5. 5. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER