Sökning: "statistisk undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden statistisk undersökning.

 1. 1. Det är hög tid att bejaka…

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Youn; [2019-06-13]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; Kommunal redovisning; Följsamhet; Agentteori;

  Sammanfattning : Syfte:Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. De tidigare studierna (Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014; Haraldsson 2016; Donatella et al. LÄS MER

 2. 2. Att mäta avkodning : En jämförande undersökning av olika testers användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Adegren; Ingela Aidanpää; [2019]
  Nyckelord :Avkodning; läsutveckling; lässtrategier; språkets nivåer; bedömningsstöd; psykometri;

  Sammanfattning : Utifrån teorier om läsutveckling och språkets nivåer jämför vi olika avkodningstester som används i skolan. Syftet är att undersöka olika testers användbarhet gällande mätning av elevers avkodningsförmåga i årskurs 1. Fyrtioåtta elever delades upp i två grupper om 24 elever i varje grupp. LÄS MER

 3. 3. Investigation of jets in the magnetosheath using Cluster measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annam Tanveer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the help of the measurements made by Cluster spacecrafts, an investigation of fast plasma flowcalled jets in the magnetosheath has been made. The investigation covers a large statistical study ofjets with two definitions of jets and therefore two different approaches to detect jets.The study has been divided into three parts. LÄS MER

 4. 4. Värdering av utsläppsrätter - En undersökning av samband mellan värderingsval och företagsfaktorer för svenska företag år 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Ederberg; Anna-Karin Enfors; Jakob Fornander; [2019]
  Nyckelord :Värderingsmetod; utsläppsrätter; anskaffningsvärde; verkligt värde; företagsfaktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om svenska företag som tilldelats utsläppsrätter år 2016 värderat dessa till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Studien undersöker även samband mellan valet av värderingsmetod och företagsfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Low-tech för att minska matsvinn : Hur en low-tech knapp kan få dig att inventera ett ditt kylskåp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Magnusson; Björn Andersson; [2019]
  Nyckelord :Low-tech; Digital Change Behaviour; Behaviour Change Wheel; Food Waste; Food Inventory;

  Sammanfattning : Miljö- och klimatfrågor är bland de största frågor vi står inför idag. Dessa frågor behandlar bland annat matproduktion och matsvinn. Enligt Naturvårdsverket står livsmedelshantering för 20 – 25% avden totala klimatpåverkan i Sverige. 75% av detta är matavfallinnehållande en stor del onödigt matsvinn från de privata hushållen. LÄS MER