Sökning: "statistisk undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden statistisk undersökning.

 1. 1. DEN OSYNLIGA ARBETARKLASSEN En statistisk undersökning om hur anställningstrygghet och fackligt engagemang påverkar stödet till Socialdemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nike Norin; [2020-09-01]
  Nyckelord :Insider; Outsider; Arbetsmarknad; Fackförbund; Socialdemokraterna; Klassröstning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera arbetsmarknadens uppdelning i insiders och outsiders, och hur denna uppdelning påverkar stödet till Socialdemokraterna. Arbetsmarknadens strävan efter flexibilitet har givit upphov till en stor grupp med trygga anställningsformer, insiders, och en mindre grupp med otrygga anställningar – outsiders. LÄS MER

 2. 2. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desideria Ahnfelt; [2020]
  Nyckelord :stamomkrets; plantskola; tillväxt; containerodling; tree trunk circumference; tree size; measurements of trunk; nursery production; tree growth;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av SLAM och indirekt georefering av punktmolnsdata : En jämförselse mellan de två laserskannrarna Leica Scanstation P40 och Leica RTC 360 3D.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Markus Mattsson; Rikard Eng; [2020]
  Nyckelord :Laser scanning; Static SLAM; Leica RTC 360; Leica P40; Laserskanning; Statisk SLAM; Leica RTC 360; Leica P40;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie där två olika Laserskannrar jämförs. Dessa skannrar skiljer sig då de använder två skilda metoder för punktmolnsregistrering. Dessa två metoder är: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) -baserad punktmolnsregistrering och punktmolnsregistrering med den indirekta två-stegs-metoden. LÄS MER

 5. 5. Validering av Sysmex XN-550 ”Body Fluid” vid koncentrationsbestämning av erytrocyter i färsk fryst plasma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Danijela Bokan; [2020]
  Nyckelord :Bürkerkammare; Erytrocyter; Färsk fryst plasma; Kvalitetskontroll; Sysmex XN-550; Transfusion;

  Sammanfattning : Färsk fryst plasma (FFP) är en blodkomponent som utvinns genom separation från helblod. FFP innehåller livsviktiga plasmaproteiner, immunoglobuliner och koagulationsfaktorer. Produkten används främst till patienter med omfattande skador som lett till större blodförlust samt vid större kirurgiska blödningar vid operationer. LÄS MER