Sökning: "statlig arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden statlig arbetsrätt.

 1. 1. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER

 2. 2. Stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare – en studie om möjliga begränsningar av stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Nygren; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den svenska arbetsmarknaden råder den s.k. ”svenska modellen”. Modellen kännetecknas av en hög organisationsgrad bland arbetstagare och arbetsgivare samt att kollektivavtal används för att reglera anställningsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Hallberg; [2017]
  Nyckelord :tjänstetillsättning; statlig arbetsrätt; statstjänstemannarätt; arbetsrätt; förvaltningsrätt; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. LÄS MER

 4. 4. "Sätts skickligheten alltid främst vid tillsättningen av en statlig tjänst?" - En juridisk B-uppsats om förtjänst, skicklighet och könsdiskriminering : PA-programmet, Arbetsrätt B

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Schaffer; Åsa Karlsson; Karin Lirén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omställningsavtal och arbetslöshetsförsäkringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Svensson; [2012]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetslöshetsförsäkring; arbetslöshetsersättning; omställningsavtal; samordning; överförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska arbetslöshetsunderstödet tog form under sent 1800-tal efter initiativ från fackförbunden. En arbetslöshetsförsäkring under statlig kontroll grundlades först 1935. LÄS MER