Sökning: "statlig myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden statlig myndighet.

 1. 1. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 2. 2. Det aktivitetsbaserade kontoret som scen -En kvalitativ fallstudie om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på sociala interaktioner på en myndighet i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Bilal Hanafi; Sabiha Hasanbegovic; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office landscape; Activity Based Working; ABW; coherence; efficiency;

  Sammanfattning : As work life is evolving due to globalization and digitalization so are office spaces, new circumstances acquire new more flexible ways of working. There has been an increase in offices changing from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. LÄS MER

 3. 3. Hantering av driftdokumentation inom statlig myndighet : En fallstudie utförd med fokus på utmaningar och möjliga förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Albin Elebring; Niklas Hjertén; [2020]
  Nyckelord :Operational documentation; Operating documentation; System management; System maintenance work in governmental authority; Förvaltningsdokumentation; Driftdokumentation; Systemförvaltning. Systemförvaltning inom statlig myndighet;

  Sammanfattning : Dokumentation har i över 20 år beskrivits som en av de viktigaste artefakterna inom förvaltningsarbete. Denna studie har utförts i samarbete med Trafikverket där problematik rörande hanteringen av driftdokumentationen påträffats. Vid bristande hantering av förvaltningsdokumentation når inte förvaltningsarbetet sin fulla potential. LÄS MER

 4. 4. Att (kris)hantera en pandemi : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av krishanteringsarbete i realtid vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Berglund; Oskar Gardeström; [2020]
  Nyckelord :krishantering; krisberedskap; ledarskap i kris; kriskommunikation; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Den rådande coronakrisen har skapat oerhörda konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Ett medialt fokus i frågan har setts belysa främst privata organisationer och något utelämnat den organisatoriska påverkan krisen fått inom statliga myndigheter. LÄS MER

 5. 5. Att hitta balansen mellan arbete och privatliv : En intervjustudie med arbetande kvinnliga föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Lina Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Work-life balance; flexibility; work life; private life; parent-friendliness; Work-life balance; flexibilitet; arbetsliv; privatliv; föräldravänligt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga föräldrars allmänna upplevelse av sin arbetssituation och balans mellan arbete och privatliv samt om upplevelsen förändrats efter genomgången utbildning i personlig effektivitet ”Arbeta Smartare”. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilka förbättringsmöjligheter och begränsningar respondenterna kunde identifiera för att möjliggöra ett föräldravänligt arbetsliv. LÄS MER