Sökning: "statliga ekonomiska stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden statliga ekonomiska stöd.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. Omställningsstöd till företag vars nettoomsättning minskat till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 : Regleringen av omställningsstödet utifrån kraven på likabehandling och förutsebarhet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Kajsa Loikas; [2021]
  Nyckelord :covid-19; coronavirus; omställningsstöd;

  Sammanfattning : Den 22 juni 2020 införde regeringen möjligheten att ansöka om omställningsstöd för företag som drabbats av minskad nettoomsättning på grund av spridningen av covid-1. R9egleringen av omställningsstödet återfinns i Lag (2020:548) om omställningsstöd (LOM). LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänsten och Försvarsmakten : En studie av Försvarsmaktens resursstöd vid skogsbränderna 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Faläng-Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 härjades Sverige av ett stort antal skogsbränder och totalt brann nästan 25 000 hektar mark vilket är tio gånger genomsnittet under 2000-talet. Dessa typer av bränder har stora negativa ekonomiska effekter på samhället och kan i värsta fall orsaka skada på liv eller hälsa. LÄS MER

 4. 4. "Vi håller i håller ut men det hjälper inte" : En studie om tre svenska restaurangägares upplevelser av coronapandemins konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Enqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pandemin har påverkat världen under 2020 och speciellt restaurangbranschen har varit i fokus för restriktioner. Svenska restaurangägare har varit upprörda kring hur de blivit påverkade av statens agerande och vilka konsekvenser det fått för deras verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Statliga stöd under covid-19 pandemin - en granskning av europeiska kommissionens tillfälliga ram i förhållande till målet om effektiv konkurrens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Göransson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga frågeställning har varit att se till vilken mån europeiska kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, är förenlig med EU:s mål om att effektiv konkurrens ska råda på den inre marknaden. Av utredningen framkommer att det inte finns någon entydig definition av begreppet effektiv konkurrens i de EU-rättsliga källorna. LÄS MER