Sökning: "statliga regler"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden statliga regler.

 1. 1. SAMVERKAN FÖR HELHETEN : En uppsats om hämmande och främjande faktorer i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Németh; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; Myndighet; Kommun; Region; Policy; Implementering; Danermark; Flexibilitet; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material framtagits och studerats kvalitativt. LÄS MER

 2. 2. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Revision inom privat och offentlig sektor: en jämförelse : En jämförande studie av granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn och statlig revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Paulina Söderström; Suana Muric; [2019]
  Nyckelord :Audit review process; Riksrevisionen; Supreme Audit Institutions; public sector audits; audit quality; Granskningsprocess; Riksrevisionen; Supreme audit institutions; statlig revision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2000-talet har ett antal skandaler skakat om revisionsbranschen, både inom den privata och den offentliga sektorn. Detta har väckt ett intresse för att undersöka hur revisionen går till inom dessa två sektorer. LÄS MER

 4. 4. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Organisatorisk tillit : En kvalitativ studie av en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Patric Samuelsson; Amanda Thodén; [2019]
  Nyckelord :Organizational trust; bureaucratic structure; trust-based governance; public activity; acts of trust; perceived organizational support; change; Organisatorisk tillit; Byråkratisk struktur; Tillitsbaserad styrning; Statlig verksamhet; Handlingar av tillit; Upplevt organisatoriskt stöd; Förändring;

  Sammanfattning : Tillit som begrepp blir allt viktigare som organisatoriskt styrmedel desto mer kunskapsintensiv organisationen blir. I studiens undersökta organisation läggs ett större ansvar på tjänstemannens kunskap samtidigt som verksamheten karaktäriseras av regler och riktlinjer som avspeglas i processtyrning och kontroller som upplevs begränsa ansvaret. LÄS MER