Sökning: "statligt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden statligt stöd.

 1. 1. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar om vår framtid också, ensam är inte stark" : En undersökning om Small Tourism Enterprises behov av kommunalt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melina Sachpekidou; Ronja Österberg; [2020]
  Nyckelord :Small Tourism Enterprises; STE; entreprenörskap; framgång; personlighet; statligt stöd;

  Sammanfattning : Fenomenet Small Tourism Enterprises är en viktig kugge som utgör den största delen av företagande inom besöksnäringen. Inom små turismföretag påverkar ägaren driften av företaget och studiens syfte är att undersöka på vilka sätt ägarens personliga egenskaper påverkar behovet av kommunalt stöd. LÄS MER

 3. 3. Vilse i skogen - En utredning av förenligheten mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Larsson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda förhållandet mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket. Utgångspunkt tas i nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt inskränkningar som utgår i enlighet med artskyddsförordningens bestämmelser. LÄS MER

 4. 4. Non refoulement-principen och statligt ansvar. En argumentationsanalys av non refoulement-principen i EU-Turkiet-avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonathan Dahl Hill; [2019]
  Nyckelord :EU-Turkey deal; Non refoulement; Refoulement; European Union; Turkey; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europa överrumplades av en stor flyktingström 2016, med resultat av detta så skrev Europas medlemsstater ett avtal med Turkiet den 18 mars samma år. Avtalet och dess legalitet debatteras och otydlighet genomsyrar debatten. Det finns många åsikter och argument kring avtalets giltighet samt huruvida non refoulement-principen följs. LÄS MER

 5. 5. Krisstöd till jordbrukare : Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. LÄS MER