Sökning: "statsbidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet statsbidrag.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Jonsson; [2021-04-27]
  Nyckelord :riktade statsbidrag; statens ekonomiska styrning; projektifiering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie att generera kunskap och öka förståelsen för vilka effekter statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag har på kommunerna. De riktade statsbidragen representerar den ekonomiska styrningen och genom att studera hanteringen av riktade statsbidrag från statlig till kommunal nivå avser denna uppsats undersöka huruvida arbetet med de riktade statsbidragen leder till en projektifiering av den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. Ska trossamfund få statsbidrag? : - En studie av samhällsdebatten om statsbidrag till trossamfund.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nora Monier; [2021]
  Nyckelord :Trossamfund; Positiv Negativ Religionsfrihet; Mänskliga Rättigheter; Statsbidrag och Myndigheten för stöd till trossamfund.;

  Sammanfattning : Undersökningen som gjorts i denna studie bygger på en analys om hur de mänskliga rättigheterna aktualiseras i samhällsdebatten om trossamfunds statsbidrag. Syftet med uppsatsen har varit att genom ett mänskliga rättigheters perspektiv titta på hur samhällsdebatten ser ut i Sverige om trossamfund och vad för argument författarna lägger fram för deras sak. LÄS MER

 4. 4. Regeringars taktiska användning av de allmänna statsbidragen till kommunerna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gabriel Juutinen; Junhao Jiang; [2021]
  Nyckelord :Factor analysis; Kernel density estimation; Linear regression; Swedish election studies; tactical use of intergovernmental grants; legal vote purchasing; Faktoranalys; Kärnestimation; Linjär regression; Svensk valundersökning; taktisk användning av statsbidrag; lagligt röstköp;

  Sammanfattning : Modellen för röstmaximerande politiska partier i ett proportionerligt valsystem presenterad av Lindbeck och Weibull (1987) respektive Dixit och Londregan (1996) används för att testa svenska regeringens taktiska användning av de allmänna statsbidragen till kommunerna under åren 2007–2010. Resultaten tyder på att statsbidragen använts taktiskt vilket korroborerar teorin. LÄS MER

 5. 5. Riktade statsbidrag – från styrning till hanteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Petersson; Sara Westerberg; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; hanteringsprocess; kommun; statlig styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det kommunala självstyret begränsas genom styrning av staten. Detta görs bland annat med hjälp av riktade statsbidrag som har ökat i omfattning sedan 90-talet. Bidragen skapar osäkerhet och ett flertal problem för kommunerna. LÄS MER