Sökning: "statsförfall"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet statsförfall.

 1. 1. I vilken utsträckning är Venezuela en misslyckad stat? : En teorikonsumerande fallstudie om statsförfall

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Enrique Saavedra; [2020]
  Nyckelord :Statsförfall; Venezuela; Goldstone;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Statsförfall : En studie om Syrien är en statsförfall utifrån Goldstones teori.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Aya Kanbar; [2019]
  Nyckelord :Syrien; statsförfall; Landguiden; Goldstones teori;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en kvalitativ textanalysstudie om statsförfall i Syrien. Jag utgår från Goldstones teori som är en lämplig teori att använda sig av till ett sådant land som Syrien och har avgränsat min uppsats till en källa, Landguiden. LÄS MER

 3. 3. Statsförfall – Transnationellt terroristskydd eller temporärt gömställe?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA)

  Författare :Marcus Törngren; [2015]
  Nyckelord :Libyen transnationell terrorism statskollaps korrupta stater metodkombination;

  Sammanfattning : Many theories describe failed states as potential threats to international security due to the breeding ground they constitute for transnational terrorism. Ken Menkhaus believes however that transnational terrorists are dependent on a state for their own protection in order to be able to operate. LÄS MER