Sökning: "statsskick"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet statsskick.

 1. 1. Tanken var att granska makten, inte att kontrollera din granne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda von Knorring; [2020]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Yttrandefrihet; Frivilligt utgivningsbevis; Skydd för personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick, som grundar sig på ett vertikalt förhållande mellan stat och individ. Principens syfte är att upprätthålla demokratin genom allmänhetens och mediernas möjlighet att få insyn i de offentliga organens verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 3. 3. Demokratins omedvetna språkrör : En studie av kommunikatörers arbete för organisatorisk demokrati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Irina Martin; Ebba Larter; [2015]
  Nyckelord :communication practitioners professional role; organizational democracy; internal communication; organizational communication; kommunikatörers uppdrag; organisatorisk demokrati; intern kommunikation; organisationskommunikation;

  Sammanfattning : Organizational democracy has been a popular research area in recent decades but the implementation in real organizations is slow (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, Unter Rainer & Seyr, 2013). Several researchers (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) argue that communication practitioners have a key role in democratic processes and that because their job role is under constant change there are only a few modern studies regarding the subject. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala självstyrelsen i regeringsformen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vincent Palmqvist; [2015]
  Nyckelord :statsrätt; den kommunala självstyrelsen; regeringsformen; local self-government; kommunal självstyrelse; instrument of government; konstitutionell rätt; kommunalrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Chapter 1 art. 1 of the Instrument of Government declares that Swedish democracy is realised through a representative and parliamentary form of government and through local self-government. However, the term “local self-government” is vague and thus allows for differing interpretations. LÄS MER

 5. 5. Institutioner och korruption : En kvantitativ studie om hur institutioner påverkar den globala korruptionsnivån

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kevin Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Valsystem; statsskick; territoriell suveränitet; pressfrihet och korruption;

  Sammanfattning : Det forskningsproblem som denna kandidatuppsats ska undersöka är vilka av de institutionella faktorerna: (a) valsystem, (b) statsskick, (c) skillnaden mellan enhetsstat och federation samt (d) pressfrihet som har störst effekt på ett lands korruptionsnivåer. Uppsatsens syfte är att bidra till den institutionella teorins utveckling genom att försöka avgöra vilka av de institutionella faktorerna som undersöks som har störst effekt på förekomsten av korruption. LÄS MER