Sökning: "statsvetenskap komparativ politik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden statsvetenskap komparativ politik.

 1. 1. A right-wing populist party’s walkthrough into governmental cooperation : A comparative analysis, focused on the origins and historical development of right-wing populist parties in Scandinavia, as well as the evolution of relationships and cooperation between these parties and other national parties towards governmental collaborations.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Axel Lunden; [2023]
  Nyckelord :Politics; Cooperation; Comparative Politics; Convergence; Right-Wing Populism; Scandinavia; Politik; Samarbete; Komparativ politik; Konvergens; Högerpopulism; Skandinavien;

  Sammanfattning : Following the 2022 Swedish general election, all three of the Scandinavian countries have had right-wing populist parties either within the government or in cooperation with one. This thesis will review the origins and developments of the major, national, right-wing populist parties in Denmark, Norway and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Varför erkänns en stat? : En komparativ motivanalys om att erkänna stater med utgångspunkt i Allisons teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Graham Allison; Organisationsbeteende; Den rationella aktören; Palestina; Västsahara; Erkännandepolitik; Internationell politik; Aktör; Motiv.;

  Sammanfattning : The Swedish government recognised the state of Palestine, it was soon after the Social democrats won the election 2014. Many thought that a similar decision would be made about West Sahara but the proposal got declined. LÄS MER

 3. 3. Varför erkänns en stat? : En komparativ motivanalys om att erkänna stater med utgångspunkt i Allisons teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Graham Allison; Organisationsbeteende; Den rationella aktören; Palestina; Västsahara; Erkännandepolitik; Internationell politik; Aktör; Motiv.;

  Sammanfattning : The Swedish government recognised the state of Palestine, it was soon after the Social democrats won the election 2014. Many thought that a similar decision would be made about West Sahara but the proposal got declined. LÄS MER

 4. 4. Olika men lika? : En komparativ studie av Moderaternas och Socialdemokraternas partiprogram.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jimmy Block; [2014]
  Nyckelord :Swedish Social Democrats; The Moderate Conservative Party; comparative politics; party program.; Socialdemokraterna; Moderaterna; komparativ politik; partiprogram.;

  Sammanfattning : In Sweden there is scepticism if there really is a difference between the two biggest political parties, the Moderate/Conservative party and the Swedish Social Democrats. The voters feels that the arguments used by both parties are more or less the same and that it does not matter on whom you vote. LÄS MER

 5. 5. Autonomi en fråga om nationalism? En jämförande studie av Baskien och Katalonien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josephine Hansson; Hilda Fhager; [2007]
  Nyckelord :Civilsamhälle; nationalism; Spanien; Baskien; Katalonien; autonomi; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en komparativ teoriutvecklande studie av fallen Baskien och Katalonien. Vi behandlar civilsamhället och nationalismens roll i regionernas strävan efter ökat självstyre. Med hjälp av en historisk tillbakablick söker vi förklaringar till den samtida politiken. LÄS MER