Sökning: "statsvetenskap kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden statsvetenskap kvinna.

 1. 1. Mamma, maka, muslim - eller bara kvinna? : Synen på kvinnan i tre samhällsläroböcker - en diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sanna Andersdotter; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; kvinna; synen på kvinnor; samhällskunskap; skola; läroböcker; poststrukturalistisk feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine and analyze what discourses about women can be found in three Swedish textbooks in social studies, and to identify the different social roles that are being attributed to the woman in these textbooks. The theoretical and methodological background used is Discourse Theory by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER

 2. 2. Integration in Sweden : A qualitative study of immigrant women and their journey to integrate into the Swedish society.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Minaz Sadikot; [2011]
  Nyckelord :Woman; immigrants; integration; segregation; swedish society; discrimination; gender roles; Kvinna; invandrare; invandring; diskriminering; immigranter; integration; segregation; genus;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the problems that immigrant women face when attempting to integrate in the Swedish society. The investigation seeks to scrutinize the aspects that facilitate in this process of integration for non-Swedish women and whether the administrative authorities responsible for handling matters of integration does so in an efficient way? This is a qualitative study where a bottom-up approach has been implemented. LÄS MER

 3. 3. International Law : The Issue of Rape

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Minaz Sadikot; [2010]
  Nyckelord :Våldtäkt; Mänskliga Rättigheter; Vapen; Krig; Kvinnors Rättigheter; Internationell Lagstiftning; Kvinna; Kvinnor; Förenta Nationerna; Rape; Sexual Violence; War; Women; Human Rights; Women s Rights; International Law; Women; Woman; United Nations;

  Sammanfattning : Varför har FN inte kunnat erkänna våldtäkt som ett krigsbrott? Denna studie har ägnats åt att upplysa användning av våldtäkt och andra former utav sexuella övergrepp under krig och dess konsekvenser för utsatta kvinnor. Studien har tillämpat en kvalitativ och litterär metod. LÄS MER

 4. 4. Plats för en kvinna : frisinnade folkpartistiska kvinnors partipolitiska organisering och arbete i Gävle 1930 till 1946

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap

  Författare :Elin Nyström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den partipolitiskt aktiva kvinnans arbete och situation i den lokala frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen i Gävle mellan 1930-1946. Delsyften är att beskriva relationerna dem emellan samt undersöka vilken betydelse som tillskrevs de aktiva kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. Political Consumerism : Money Talks

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Martin Sinclair; [2008]
  Nyckelord :Political consumerism; political parties; individualism; CSR; Politisk konsumtion; politiska partier; individualism; CSR;

  Sammanfattning : The political development in the Western world is transforming. Political party participation decreases as well as other non-profit associations. This individualistic development is described as a threat to democracy. LÄS MER